Taksa notarialna przy umowie darowizny

Pytanie:

Chcę dokonać aktu darowizny samochodu mojej matce. Wartość auta 23 000 zł. Czy niezbędne jest sporządzenie aktu notarialnego, a jeśli tak, to to ile wynosi taksa w przedstawionym przypadku?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Kodkes cywilny stanowi, iż w przypadku umowy darowizny oświadczenie darczyńcy powinno być złożone w formie aktu notarialnego. Jednakże umowa darowizny zawarta bez zachowania tej formy staje się ważna, jeżeli przyrzeczone świadczenie zostało spełnione. Wynika z tego, że jeżeli Pan faktycznie jeszcze nie darował matce samochodu, to dla skuteczności konieczne będzie sporządzenie umowy darowizny w formie aktu notarialnego.

Zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Sprawiedliwości z dnia 12 kwietnia 1991 r. w sprawie taksy notarialnej maksymalna stawka wynagrodzenia zależy od wartości przedmiotu czynności notarialnej. Za wartość przedmiotu czynności notarialnej przyjmuje się wartość podaną przez stronę (strony) czynności z uwzględnieniem zasad przewidzianych w ustawie o podatku od spadków i darowizn albo o podatku od czynności cywilnoprawnych (w opisanym przypadku będzie to więc 23000 zł). Maksymalna stawka wynagrodzenia wynosi od wartości:

  1. do 5 000 zł - 200 zł,
  2. powyżej 5 000 zł do 15 000 zł - 200 zł + 3% od nadwyżki powyżej 5 000 zł, 
  3. powyżej 15 000 zł do 30 000 zł - 500 zł + 2% od nadwyżki powyżej 15 000 zł, 
  4. powyżej 30 000 zł do 60 000 zł - 800 zł + 1% od nadwyżki powyżej 30 000 zł, 
  5. powyżej 60 000 zł do 1 000 000 zł - 1 100 zł + 0,5% od nadwyżki powyżej 60 000 zł, 
  6. powyżej 1 000 000 zł - 5 800 zł + 0,25% od nadwyżki ponad 1 000 000 zł.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: