Data wystawienia weksla

Pytanie:

"Wierzyciel wypełnił weksel in blanco z powodu niezapłacenia długu przez dłużnika. Weksel w istocie jest blankietem urzędowym z miejscem na datę wystawienia: 19....r. Wierzyciel przedkłada w Sądzie ów weksel wpisując - Warszawa, dnia 20 sierpnia 2003 r, dalej kwota ... Dnia 20 luty 2006 r., zapłacę bez protestu itd. Rok wystawienia – 2003 r., jest napisany nad oryginalnym napisem na druku 19..., gdzie (19) nie jest skreślona. Aktualnie składam zarzuty w innej kwestii do tego nakazu, ale czy zgodnie z Prawem Wekslowym , jest on w ogóle ważny?"

Odpowiedź prawnika: Data wystawienia weksla

Istota weksla in blanco polega na tym, że jest to weksel nie zawierający wszystkich elementów poza w podpisem wystawcy lub akceptanta oraz poręczycieli lub indosów jeśli w tym trybie był zbywany. By został wydany z weksla nakaz zapłaty weksel musi być prawidłowo wypełniony. Skoro doszło do wydania nakazu zapłaty weksel był wypełniony poprawnie. Jednakże by rozwiać wszelkie wątpliwości należy się odnieść do spornej sytuacji, a mianowicie czy wpisana dana na urzędowym blankiecie z rokiem 2003, mimo że widniał tam początek daty 19 i nie został skreślony jest skuteczna z punktu wiedzenia prawa wekslowego. Data wystawienia powinna odpowiadać rzeczywistej dacie wystawienia weksla. Do tego faktu nie możemy się odnieść a w zasadzie jeśli różniłaby się od daty rzeczywistej to i tak weksel jest ważny, gdyż zgodnie z prawem wekslowym powinien on posiadać datę wystawienia weksla a przesłanka ta została spełniona. Wpisanie daty 2003 pomimo przedrostka 19 nie ma wpływu na ważność weksla. Oczywiście przedrostek powinien być skreślony, to jednak z okoliczności i tak wynika, że nie ma wątpliwości co do daty wystawienia weksla. Jeśli np. wpisano by końcówkę 03, to mogłaby powstać ewentualnie wątpliwość o jaka datę wystawienia chodzi. Jednak skoro podano datę 2003 r., to nie ma wątpliwości, ze chodzi właśnie o ten rok. Urzędowy przedrostek nie ma znaczenia wiążącego dla weksla i dlatego jego nie skreślenie nie powoduje, że weksel jest nieważny.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika