Decyzja ZRID na realizację drogi na terenach SP

Pytanie:

"Gmina zamierza wybudować drogę gminną przy zastosowaniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721 ze zm.). Część planowanego zamierzenia przebiegałaby przez tereny należące do Skarbu Państwa Rejonowego Zarządu Infrastruktury. Czy decyzja ZRID może obejmować tereny należące do Skarbu Państwa Rejonowego Zarządu Infrastruktury?"

Odpowiedź prawnika: Decyzja ZRID na realizację drogi na terenach SP

Zgodnie z art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 10 kwietnia 2003 r. o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2008 r. Nr 193 poz. 1194 z późn. zm.) decyzję o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wydaje się w stosunku do dróg krajowych i wojewódzkich (decyzję wydaje wojewoda) oraz do dróg powiatowych i gminnych (decyzję wydaje starosta).

Następnie art. 1 ust. 1 ww. ustawy, wskazuje iż ustawa ta określa zasady i warunki przygotowania inwestycji w zakresie dróg publicznych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz. U. z 2007 r. Nr 19, poz. 115, Nr 23, poz. 136 i Nr 192, poz. 1381 oraz z 2008 r. Nr 54, poz. 326). Z kolei art. 2 ust. 1. ustawy z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (tekst jednolity: Dz. U. 2007 r. Nr 19 poz. 115 z późn. zm.) kategoryzuje drogi publiczne na:

1) drogi krajowe;

2) drogi wojewódzkie;

3) drogi powiatowe;

4) drogi gminne.

Przy czym – zgodnie z art. 2a. Ust. 1 ustawy o drogach publicznych wskazuje, iż drogi krajowe stanowią własność Skarbu Państwa.

Powyższe rozważania potwierdza również art. 11d ust. 9 ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych, który stanowi, iż z dniem zawiadomienia, o którym mowa w ust. 5 (wojewoda w odniesieniu do dróg krajowych i wojewódzkich albo starosta w odniesieniu do dróg powiatowych i gminnych wysyłają zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej wnioskodawcy, właścicielom lub użytkownikom wieczystym nieruchomości objętych wnioskiem o wydanie tej decyzji na adres wskazany w katastrze nieruchomości), nieruchomości stanowiące własność Skarbu Państwa bądź jednostek samorządu terytorialnego, objęte wnioskiem o wydanie decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej, nie mogą być przedmiotem obrotu w rozumieniu przepisów o gospodarce nieruchomościami.

Tak więc, z powyższych rozważań wynika, iż decyzja o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej może obejmować również tereny należące do Skarbu Państwa.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika