Prawo administracyjne: Inwestycje - Porady prawne

Zmiana stosunków wodnych

Czy zmiana stosunków wodnych na działce może spotkać się z sankcją?

Pozwolenie na budowę sieci wodociągowej

Jakie są warunki uzyskania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej?

Definicje wymiarów budynku

Staram się wuzetkę. Czy w ustawie znajdują się definicje podstawowych wymiarów budynku: szerokości, wysokości, długości, kąta nachylenia dachu itp.? Czy te same definicje obowiązują w przypadku (...)

Dom opieki dla osób starszych

Poszukuję terenu pod budowę domu opieki dla osób starszych i przed zakupem działki zamierzam występować o wydanie wuzetki (na obszarze nieobjętym planem zagospodarowania przestrzennego). Oczywiście (...)

Adaptacja lokalu pod zakład fryzjerski

Witam. Niedługo otwieram zakład fryzjerski. Lokal, który wynajmuję został wybudowany parę miesięcy temu. W jaki sposób powinienem zaadoptować go, by spełniał wszelkie wymogi sanitarne?

Wykonanie projektu adaptacji lokalu

Przez kogo ma być sporządzony projekt adaptacji lokalu, wymagany do rozpoczęcia działalności zakładu fryzjerskiego?

Nowy projekt adaptacji lokalu pod zakład fryzjerski

Czy jeśli otwieram zakład fryzjerski w lokalu, w którym była prowadzona już taka działalność, to czy muszę składać w Oddziale Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego nowy projekt adaptacji lokalu (...)

Wymogi dotyczące wysokości pomieszczeń

Jak wysokie powinno być pomieszczenie, w którym mają przebywać ludzie?

Decyzja ZRID na realizację drogi na terenach SP

Gmina zamierza wybudować drogę gminną przy zastosowaniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721 (...)

Linia zabudowy a linia średniego napięcia

Posiadam działkę rolną, która w wyniku powstania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została przekształcona na działkę budowlaną, na której określono nieprzekraczalną i stałą (...)

Pozwolenie na przebudowę wentylacji

Zamierzona inwestycja będzie wymagała wprowadzenia zmian w istniejącej w budynku instalacji wentylacji. 1.proszę o podanie, z którego rozdziału ustawy Prawo Budowlane wynika obowiązek ubiegania (...)

Odległość drogi od budynku

Spółdzielnia posiada działkę, na której znajduje się sklep bez dostępu do drogi, bowiem przy zakupie omawianej działki nie uregulowano stanu prawnego pasa gruntu oddzielającego nasz sklep od drogi. (...)

Udokumentowanie zakończenia inwestycji

Czy istnieje dokument jednoznacznie stwierdzający zakończenie inwestycji mieszkaniowej realizowanej np. przez spółdzilenie mieszkaniową?

Sprzedaż nieruchomości i pozwolenia na budowę

Podmiot gospodarczy (np. sp. z o.o.) uzyskał pozwolenie na budowę nowej hali np. remontowo-produkcyjnej. Czy istnieje możliwość sprzedaży tego prawa (koszty pozwoleń, uzgodnień, prac projektowych (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika