Inwestycje

Stosowanie \

Stosowanie \"ustawy deweloperskiej\"

W jakich sytuacjach należy stosować tzw. "ustawę deweloperską"?

Zmiana stosunków wodnych

Zmiana stosunków wodnych

Czy zmiana stosunków wodnych na działce może spotkać się z sankcją?

Plan miejscowy

Plan miejscowy

W planie miejscowym jest zapis: \"ZABUDOWIE MIESZKANIOWO-PENSJONATOWEJ-należy przez to rozumieć budynek mieszkalny służący do prowadzenia działalności gospodarczej polegającej na wynajmowaniu pokoi (...)

Plan zagospodarowania przestrzennego a prawo własności nieruchomości

Plan zagospodarowania przestrzennego a prawo własności nieruchomości

Jakie ograniczenia dla wykonywania prawa własności nieruchomości przewiduje ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym?

Pozwolenie na budowę sieci wodociągowej

Pozwolenie na budowę sieci wodociągowej

Jakie są warunki uzyskania pozwolenia na budowę sieci wodociągowej?

Tworzenie sieci wodociągowej

Tworzenie sieci wodociągowej

Jak przebiega proces inwestycyjny w zakresie tworzenia sieci wodociągowej?

Plan zagospodarowania przestrzennego

Plan zagospodarowania przestrzennego

Jestem zainteresowany zakupem działki. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego z 2005 roku zakazuje budowy dachów płaskich i nakazuje sytuowanie kalenicy głównej równolegle do drogi. Ja akurat (...)

Definicje wymiarów budynku

Definicje wymiarów budynku

Staram się wuzetkę. Czy w ustawie znajdują się definicje podstawowych wymiarów budynku: szerokości, wysokości, długości, kąta nachylenia dachu itp.? Czy te same definicje obowiązują w przypadku (...)

Zawieszenie postępowania administracyjnego

Zawieszenie postępowania administracyjnego

Jestem zainteresowany zakupem działki na obszarze nieobjętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego i chciałbym wystąpić o wuzetkę. Działka znajduje się w województwie śląskim - obszarze, (...)

Dom opieki dla osób starszych

Dom opieki dla osób starszych

Poszukuję terenu pod budowę domu opieki dla osób starszych i przed zakupem działki zamierzam występować o wydanie wuzetki (na obszarze nieobjętym planem zagospodarowania przestrzennego). Oczywiście (...)

Warunki zabudowy a nowy wniosek

Warunki zabudowy a nowy wniosek

Jestem zainteresowany działką, na którą wydano warunki zabudowy. Jednak ja chciałbym wybudować coś innego i nie będąc właścicielem ubiegać się o decyzję o warunkach zabudowy. Czy to oznaczałoby (...)

Odszkodowanie za zmianę PZP

Odszkodowanie za zmianę PZP

Mam zamiar wystąpić o decyzję o warunkach zabudowy na kilka gruntów, które mnie interesują. Przeczytałem w ustawie o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (art. 36 ust. 1), że w razie uchwalenia (...)

Uprawnienia właściciela nieruchomości rolnej

Uprawnienia właściciela nieruchomości rolnej

Mam na oku działkę rolno-budowlaną. Według pośrednika mniejsza część działki, może być przeznaczona na cele budowlane. Pozostała część jest działką rolną. Nie jestem zainteresowany prowadzeniem (...)

Rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej

Rozpoczęcie jednoosobowej działalności gospodarczej

Jakich formalności należy dokonać przed rozpoczęciem jednoosobowej działalności gospodarczej?

Adaptacja lokalu pod zakład fryzjerski

Adaptacja lokalu pod zakład fryzjerski

Witam. Niedługo otwieram zakład fryzjerski. Lokal, który wynajmuję został wybudowany parę miesięcy temu. W jaki sposób powinienem zaadoptować go, by spełniał wszelkie wymogi sanitarne?

Wykonanie projektu adaptacji lokalu

Wykonanie projektu adaptacji lokalu

Przez kogo ma być sporządzony projekt adaptacji lokalu, wymagany do rozpoczęcia działalności zakładu fryzjerskiego?

Nowy projekt adaptacji lokalu pod zakład fryzjerski

Nowy projekt adaptacji lokalu pod zakład fryzjerski

Czy jeśli otwieram zakład fryzjerski w lokalu, w którym była prowadzona już taka działalność, to czy muszę składać w Oddziale Zapobiegawczego Nadzoru Sanitarnego nowy projekt adaptacji lokalu (...)

Zakład fryzjerski - wygląd pomieszczenia

Zakład fryzjerski - wygląd pomieszczenia

Jak na gruncie obecnego prawa wyglądać powinno pomieszczenie, w którym działa zakład fryzjerski.

Rozpoczęcie działalności zakładu kosmetycznego

Rozpoczęcie działalności zakładu kosmetycznego

Witam. Planuję założyć zakład kosmetyczny. Jakie organy powinnam zawiadomić przed rozpoczęciem działalności?

Działalność fryzjerska - akt prawny

Działalność fryzjerska - akt prawny

Jaki akt prawny reguluje zasady dotyczące wymogów sanitarnych lokali zajmowanych pod działalność fryzjerską?

Dotacja z Unii Europejskiej dla spółdzielni produkcyjnej

Dotacja z Unii Europejskiej dla spółdzielni produkcyjnej

Czy spółdzielnia produkcyjna może otrzymać dotację z UE?

Wymogi dotyczące wysokości pomieszczeń

Wymogi dotyczące wysokości pomieszczeń

Jak wysokie powinno być pomieszczenie, w którym mają przebywać ludzie?

Decyzja ZRID na realizację drogi na terenach SP

Decyzja ZRID na realizację drogi na terenach SP

Gmina zamierza wybudować drogę gminną przy zastosowaniu przepisów ustawy o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych (Dz. U. z 2003 r., Nr 80, poz. 721 (...)

Linia zabudowy a linia średniego napięcia

Linia zabudowy a linia średniego napięcia

Posiadam działkę rolną, która w wyniku powstania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego została przekształcona na działkę budowlaną, na której określono nieprzekraczalną i stałą (...)

Wznowienie postępowania a nieważność decyzji

Wznowienie postępowania a nieważność decyzji

Przez przypadek w toku rozprawy sądowej wyszło na jaw , że sąsiad w 1975r. uzyskał pozwolenie na budowę budynku mieszkalnego na sąsiedniej działce rolnej (złożył odpis pozwolenia potwierdzony (...)

Decyzja środowiskowa

Decyzja środowiskowa

Postępowanie w sprawie oceny oddziaływania na środowisko wszczyna się na wniosek podmiotu podejmującego realizację przedsięwzięcia. Czy za taki uważa się wykonawcę robót czy ich zleceniodawcę? (...)

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Lokalizacja inwestycji celu publicznego

Gmina planuje przeprowadzić inwestycję polegającą na budowie sieci wodociągowej. Na pewnym odcinku przebieg wodociągu jest możliwy tylko na gruntach oznaczonych w ewidencji jako lasy. Czy w opisanej (...)

Pozwolenie na przebudowę wentylacji

Pozwolenie na przebudowę wentylacji

Zamierzona inwestycja będzie wymagała wprowadzenia zmian w istniejącej w budynku instalacji wentylacji. 1.proszę o podanie, z którego rozdziału ustawy Prawo Budowlane wynika obowiązek ubiegania (...)

Rekompensata za drogę

Rekompensata za drogę

W roku 2000, rozbudowałem drogę krajową na podstawie decyzji GDDP, w związku z wydanymi mi przez ten organ służby drogowej, warunkami przyłączenia nieruchomości. Droga ta, po zakończeniu budowy, (...)

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Decyzja o lokalizacji inwestycji celu publicznego

Otrzymałam decyzję o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu wraz załącznikiem graficznym. Gmina "zarezerwowała" część mojej nieruchomości (około 140 m2) pod przyszłą drogę gminną. W (...)

Odległość drogi od budynku

Odległość drogi od budynku

Spółdzielnia posiada działkę, na której znajduje się sklep bez dostępu do drogi, bowiem przy zakupie omawianej działki nie uregulowano stanu prawnego pasa gruntu oddzielającego nasz sklep od drogi. (...)

Udokumentowanie zakończenia inwestycji

Udokumentowanie zakończenia inwestycji

Czy istnieje dokument jednoznacznie stwierdzający zakończenie inwestycji mieszkaniowej realizowanej np. przez spółdzilenie mieszkaniową?

Prawo do ubiegania się o dotację

Prawo do ubiegania się o dotację

Mam założoną działalność od września 2004 r., która na razie nie przynosi zysków, gdyż jestem w trakcie budowy sklepu. Do tej inwestycji potrzebuję dużo środków. Czy mogę ubiegać się o (...)

Podstawa prawna dla inwestycji budowlanych

Podstawa prawna dla inwestycji budowlanych

Obok mojej kamienicy ma być zbudowana druga kamienica, przylegająca ścianą do mojej. W tej kamienicy mają być duże powierzchnie handlowe. Proszę o podanie przepisów, które taka budowla musi spełniać. (...)

Sprzedaż nieruchomości i pozwolenia na budowę

Sprzedaż nieruchomości i pozwolenia na budowę

Podmiot gospodarczy (np. sp. z o.o.) uzyskał pozwolenie na budowę nowej hali np. remontowo-produkcyjnej. Czy istnieje możliwość sprzedaży tego prawa (koszty pozwoleń, uzgodnień, prac projektowych (...)

Zapytaj prawnika:

Dodaj załącznikDodaj załącznik

Oświadczenia i zgody RODO:


Porady prawne