Odległość drogi od budynku

Pytanie:

"Spółdzielnia posiada działkę, na której znajduje się sklep bez dostępu do drogi, bowiem przy zakupie omawianej działki nie uregulowano stanu prawnego pasa gruntu oddzielającego nasz sklep od drogi. Obecnie właściciele owego pasa w ramach ugody chcą oddać go Spółdzielni w zamian za pas gruntu tej samej wielkości przebiegający wzdłuż bocznej ściany sklepu i przylegający do ich działki. W związku z planowaną modernizacją tego sklepu muszę mieć dostęp do niego. Jaka odległość od bocznej ściany budynku jest niezbędna do granicy działki, aby sąsiedzi nie mogli blokować mi prac modernizacyjno - budowlanych zgodnie z prawem budowlanym? Chcemy zawrzeć ugodę i przekazać omawiany boczny pas gruntu, jednocześnie w celu zabezpieczenia interesów Spółdzielni co do planowanych prac modernizacyjno budowlanych teraz i w przyszłości musimy dokonać owych czynności zgodnie z prawem budowlanym."

Odpowiedź prawnika: Odległość drogi od budynku

Zasadniczo odległość budynku od granicy działki powinna wynosić 4 metry w przypadku budynku zwróconego ścianą z otworami okiennymi lub drzwiowymi w stronę tej granicy, a 3 metry w przypadku budynku zwróconego ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych w stronę tej granicy. Odległość od granicy mierzy się w poziomie od najbliższej krawędzi zewnętrznej otworu drzwiowego lub okiennego ściany lub w połaci dachowej budynku zwróconej w stronę tej granicy lub od najbliższej krawędzi otworu okiennego umieszczonego w dachu.

Ściana budynku bez okien i drzwi może wyjątkowo znajdować się w odległości 1,5 m od granicy działki lub bezpośrednio przy niej, jeżeli wynika to z planu zagospodarowania przestrzennego albo zachowanie 3-metrowej odległości nie jest możliwe ze względu na rozmiary działki.

Jeżeli na działce sąsiedniej w odległości od 1,5 m do 3 m od granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany okien lub drzwi w takiej samej odległości od tej granicy, chyba że w określonym przypadku przepisy odrębne stanowią inaczej.

Podobnie, gdy bezpośrednio przy granicy istnieje budynek ze ścianą bez otworów okiennych lub drzwiowych albo wydano decyzję o pozwoleniu na budowę tak usytuowanego budynku, dopuszcza się sytuowanie ściany budynku bez otworów okiennych lub drzwiowych bezpośrednio przy tej granicy, przylegającej do istniejącej ściany, chyba że przepisy odrębne stanowią inaczej.

W przypadku budynków mieszkalnych bierze się pod uwagę także konieczność naturalnego oświetlenia pomieszczeń. Dodatkowe wymagania dotyczą też budynków, w których znajdują się przedszkola i żłobki i wynikają z ochrony przeciwpożarowej.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika