Decyzje podatkowe

Pytanie:

Mam pytanie dotyczące decyzji ustalających podatek na 2010 rok (wymiarowych) wszystkim podatnikom. Podstawą tych decyzji oprócz ustaw: ordynacja podatkowa, o podatkach i opłatach lokalnych, o podatku rolnym, itd. jest również Uchwała Rady Gminy w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku. Aktualnie obowiązującą uchwałą jest Uchwała Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku oraz zwolnień od tego podatku na 2010 rok. W drugiej połowie lutego br. wejdzie w życie - z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.- Uchwała Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2009 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2010 rok i jednocześnie straci moc (ponieważ taki jest zapis w Uchwale z 23 grudnia) Uchwała Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości i zwolnień od tego podatku na 2010 rok w całości. Najpóźniej w połowie lutego br. (by można było doręczyć w terminie wszystkim obywatelom) powinny zostać przygotowane decyzje, o których mowa na wstępie. W podstawie decyzji należałoby wymienić Uchwałę Rady Gminy z dnia 2 grudnia 2009 roku w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2010 rok, która jednak w momencie doręczania podatnikom decyzji - będzie nieważna. Czy – w związku z powyższym - decyzje ustalające podatek na rok podatkowy, których podstawą jest akt prawny, który stracił moc, będą ważne w ciągu całego roku podatkowego? Czy może w podstawie tych decyzji wymieniać Uchwałę Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2010 rok, która zostanie - w dniu 08.02.2010 r.- opublikowana w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.? Czy - w związku z powyższym - decyzje ustalające podatek na rok podatkowy, których podstawą jest akt prawny, który stracił moc, będą ważne w ciągu całego roku podatkowego? Czy może w podstawie tych decyzji wymieniać Uchwałę Rady Gminy z dnia 23 grudnia 2009 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości oraz zwolnień od tego podatku na 2010 rok, która zostanie - w dniu 08.02.2010 r. - opublikowana w Dzienniku Urzędowym z mocą obowiązującą od 1 stycznia 2010 r.

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 210 § 1 Ordynacji podatkowej decyzja zawiera m.in. datę jej wydania, powołanie podstawy prawnej, uzasadnienie faktyczne i prawne.

W przypadku decyzji ustalającej podatek od nieruchomości jedną z podstaw decyzji jest odpowiednia uchwała Rady Gminy ustalająca stawki podatku od nieruchomości (w ramach ustawowych limitów). Oczywiście decyzja nie może powoływać jako swojej podstawy prawnej uchwały jeszcze nieobowiązującej, bowiem decyzja taka będzie wydana bez podstawy prawnej.

Zatem decyzja powinna powoływać uchwałę Rady Gminy obowiązującą w dacie wydawania decyzji i decyzja taka doręczona podatnikowi powinna być obowiązująca pomimo uchylania lub zmiany uchwały Rady Gminy.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 2.4.2015

  Odwołanie od decyzji - Jak napisać i w jakim terminie?

  Odwołanie jest środkiem zaskarżenia przysługującym stronie na decyzję wydaną w pierwszej instancji przez organ administracji publicznej, a także inny organ lub podmiot, który na mocy prawa (...)

 • 16.7.2012

  Opodatkowanie przychodów z nieujawnionych źródeł

  Przychody z nieujawnionych źródeł zaliczane są do przychodów z tzw. innych źródeł (jedno ze źródeł przychodów wymienionych w ustawowym katalogu) – w konsekwencji podlegają one opodatkowaniu, (...)

 • 13.1.2017

  Jak powstają zobowiązania podatkowe?

  Zobowiązaniem podatkowym jest wynikające z obowiązku podatkowego zobowiązanie podatnika do zapłacenia na rzecz Skarbu Państwa, województwa, powiatu albo gminy podatku w wysokości, w terminie (...)

 • 4.4.2012

  Kiedy zobowiązania podatkowe się przedawniają?

  Po upływie terminu przedawnienia wierzyciel podatkowy nie może domagać się od dłużnika (podatnika) uregulowania zobowiązania, ponieważ mimo niespełnienia powinności ze strony dłużnika, wskutek (...)

 • 29.1.2012

  Odpowiedzialność odszkodowawcza organów podatkowych - stan prawny do 1.1.2007

  W każdym państwie prawa, w tym również w Polsce, organy publiczne są odpowiedzialne za wydawane przez siebie decyzje. Jeżeli strona poniesie szkodę związaną z wadliwością decyzji, należy się (...)