e-prawnik.pl Porady prawne

Definicja nowego środka transportu

Pytanie:

Definicja z art. 2 pkt 10 lit a zawiera dwa warunki, od których spełnienia zależy uznanie samochodu za nowy środek transportu, tj. przebieg nie większy niż 6000 km i pierwsze dopuszczenie do ruchu nie dawniej niż 6 miesięcy wstecz. Czy z definicji tej wynika, że samochód spełniający tylko jeden z warunków będzie nowym środkiem transportu, czy musi spełnić oba warunki łącznie? Przepis używa spójnika "lub" więc z mojej interpretacji wynika, że spełnienie któregokolwiek z warunków powoduje uznanie za nowy środek transportu, natomiast dopiero samochód niespełniający żadnego z warunków nie jest nowym środkiem transportu. Czy istnieją inne przepisy - inaczej definiujące nowy środek transportu, czy wiadomo coś o praktyce urzędów w tej kwestii? Pytanie w urzędzie celnym dało odpowiedź, że warunki muszą być spełnione łącznie, ale z zastrzeżeniem, że to właściwie nie ich zakres działania, pytanie w urzędzie skarbowym nie dało, jak na razie, żadnej odpowiedzi.

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Definicja nowego środka transportu

24.1.2006

Ustawodawca podając definicję nowych środkach transportu wskazuje, że rozumie się przez to przeznaczone do transportu osób lub towarów pojazdy lądowe wymienione w poz. 1 - 4, 9, 10 i 15 - 20 załącznika nr 1 do ustawy, napędzane silnikiem o pojemności skokowej większej niż 48 centymetrów sześciennych lub o mocy większej niż 7,2 kilowatów, jeżeli:

  1. przejechały nie więcej niż 6 000 kilometrów lub

  2. od momentu dopuszczenia ich do użytku upłynęło nie więcej niż 6 miesięcy;

- za moment dopuszczenia do użytku pojazdu lądowego uznaje się dzień, w którym został on pierwszy raz zarejestrowany w celu dopuszczenia do ruchu drogowego lub w którym po raz pierwszy podlegał on obowiązkowi rejestracji w celu dopuszczenia do ruchu drogowego w zależności od tego, która z tych dat jest wcześniejsza; jeżeli nie można ustalić dnia pierwszej rejestracji pojazdu lądowego lub dnia, w którym podlegał on pierwszej rejestracji, za moment dopuszczenia do użytku tego pojazdu uznaje się dzień, w którym został on wydany przez producenta pierwszemu nabywcy, lub dzień, w którym został po raz pierwszy użyty dla celów demonstracyjnych przez producenta.

Istotne jest rozstrzygnięcie, czy ustawodawca przewiduje te warunki alternatywnie, czy łącznie. Proszę zauważyć, że pojazd nie może być uznany za nowy środek transportu, jeśli przekroczone zostaną oba warunki. Przykładowo, jeśli pojazd ma mniej niż 6 miesięcy, a powyżej 6000 km przebiegu, to może być traktowany jako nowy środek transportu. Tak samo, jeśli pojazd ma mniej niż 6000 km, a od momentu dopuszczenia do użytku upłynęło powyżej 6 miesięcy, to też można traktować środek transportu jako nowy. Brzmienie przepisu jest jednoznaczne. Inna interpretacja byłaby nadinterpretacją.

Jeśli ustawodawca chciałby, by elementy te występowały łącznie powinien był użyć spójnika "i", a przynajmniej "oraz". W tym drugim przypadku dopuszczalna byłaby interpretacja taka, że gdy pojazd ma mniej niż 6 miesięcy, a powyżej 6000 km, to nie może być traktowany jako nowy środek transportu. Tak samo, jeśli pojazd ma mniej niż 6000 km, a od momentu dopuszczenia do użytku upłynęło powyżej 6 miesięcy, to też nie możnaby traktować środka transportu jako nowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ