Definicja pojęcia "przypadku" w grach losowych

Pytanie:

Czy w ustawodawstwie polskim określone jest dokładniej pojęcie "przypadku" w kontekście ustawy o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach? Czy pojawilły się jakieś orzeczenia opiniujące czy jakiś konkurs jest czy nie jest grą losową? I ostatnie pytanie - czy loteria z wykorzystaniem SMS'ów można zaliczyć do loterii audiotekstowych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Ustawa o grach losowych i zakładach wzajemnych okresla rodzaje gier, które nale ży uznać za gry losowe. Zgodnie z art. 2 ustawy, grami losowymi są gry o wygrane pieniężne lub rzeczowe, których wynik w szczególności zależy od przypadku, a warunki gry określa regulamin. Są to: 1) gry liczbowe, w których wygraną uzyskuje się przez prawidłowe wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranych zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek, 2) loterie pieniężne, w których uczestniczy się poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane pieniężne, 3) loterie fantowe, w których uczestniczy się poprzez nabycie losu lub innego dowodu udziału w grze, a podmiot urządzający loterię oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe, 4) gry cylindryczne, w których uczestniczy się w grze poprzez wytypowanie liczb, znaków lub innych wyróżników, a wysokość wygranej zależy od z góry określonego stosunku wpłaty do wygranej, wynik zaś gry ustalany jest za pomocą urządzenia obrotowego, 5) gry w karty: black jack, poker, baccarat, 5a) gry w kości, 7) gra bingo pieniężne, w której uczestniczy się poprzez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane pieniężne, których wysokość zależy od łącznej kwoty wpłaconych stawek, 8) gra bingo fantowe, w której uczestniczy się poprzez nabycie przypadkowych zestawów liczb z ustalonego z góry zbioru liczb, a podmiot urządzający grę oferuje wyłącznie wygrane rzeczowe, 9) loterie promocyjne, w których uczestniczy się przez nabycie towaru lub usługi i tym samym nieodpłatnie uczestniczy się w loterii, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe, 10) loterie audioteksowe, w których uczestniczy się poprzez odpłatne połączenie telefoniczne, a podmiot urządzający loterię oferuje wygrane pieniężne lub rzeczowe. Zaznajomienie się z istniejącym w tym zakresie orzecznictwem wskazuje, że sądy uznawały za gry losowe i zakłady wzajemne takie gry, które spełniają przesłanki okreslone w w/w ustawie. W jednym z orzeczeń NSA stwierdził, że "wystarczy stwierdzenie występowania w grze elementu losowości wpływającego bezpośrednio na wynik gry (wygraną pieniężną lub rzeczową), aby zakwalifikować tę grę do gier losowych w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 lipca 1992 r. o grach losowych, zakładach wzajemnych i grach na automatach (Tekst jednolity: Dz. U. 1998 r. Nr 102 poz. 650). Wprowadzenie różnych elementów dodatkowych (np. elementu wiedzy czy zręczności), mających stworzyć pozory braku losowości, nie pozbawia gry charakteru losowego, jeśli w konsekwencji wynik całej gry zależy od przypadku". W innym orzeczeniu NSA czytamy, że "gra losowa wymaga spełnienia trzech elementów: zależność wyniku od przypadku, istnienie regulaminu, nabycie losu lub innego udziału w grze". Nie ma natomiast ścisłej interpretacji pojęcia "przypadek". Nalezy więc słowo to rozumieć zgodnie z potocznym przypisanym znaczeniem, czyli pewnego zdarzenia niezaleznego od woli ludzkiej. Zgodnie z art. 2 ust. 3 ustawy o grach losowych i zakładach wzajemnyhc, o kwalifikacji danej gry rozstrzyga Minister Finansów w drodze decyzji.

Tagi:  przypadek

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Blogerka

3.10.2013 22:8:15

Re: Definicja pojęcia

A czy szeroko dostępne "rozdania" organizowane na blogach podlegają pod gry losowe i jako niezgłoszone są niezgodne z prawem?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: