e-prawnik.pl Porady prawne

Definicja wyborów proporcjonalnych

Pytanie:

Co to znaczy, że wybory są proporcjonalne a nie większościowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Definicja wyborów proporcjonalnych

Wspomniane w pytaniu zasady odnoszą się do sposobu ustalania i obliczania wyników wyborów. Według zasady proporcjonalności podział mandatów następuje proporcjonalnie do liczby głosów jakie padły na daną partię lub listę wyborczą w okręgu wyborczym. Zasada większości jest przeciwieństwem wspomnianej zasady proporcjonalności. Oznacza ona, iż partia która uzyskała większość głosów w okręgu wyborczym otrzymuje wszystkie mandaty przypadające na taki okręg.

Potrzebujesz porady prawnej?