Definicja wyborów proporcjonalnych

Pytanie:

Co to znaczy, że wybory są proporcjonalne a nie większościowe?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Wspomniane w pytaniu zasady odnoszą się do sposobu ustalania i obliczania wyników wyborów. Według zasady proporcjonalności podział mandatów następuje proporcjonalnie do liczby głosów jakie padły na daną partię lub listę wyborczą w okręgu wyborczym. Zasada większości jest przeciwieństwem wspomnianej zasady proporcjonalności. Oznacza ona, iż partia która uzyskała większość głosów w okręgu wyborczym otrzymuje wszystkie mandaty przypadające na taki okręg.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

daniel

9.12.2009 10:36:10

Re: Definicja wyborów proporcjonalnych

Co to są koszty egzekucyjne jezeli chodzi o nie zapłacony mandat i co wchodzi w ich skład i czy musza byc potwierdzone jhakimś rachunkiem.Pozdrawiam.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 13.2.2015

  Podatek rolny 2015

  Ile wynosi podatek rolny w 2015 roku? Jak się go oblicza? Co jest opodatkowane? Kto jest płatnikiem podatku rolnego? Jaki jest termin uszczenia podatku?

 • 17.8.2018

  Czy Stowarzyszenie może zatrudniać swoich członków?

  Ustawa prawo o stowarzyszeniach (dalej u.p.s.) w art. 2 ust. 1 definiuje stowarzyszenie jako dobrowolne, samorządne i trwałe zrzeszenie o celach niezarobkowych. W poprzednim stanie prawnym, do czasu (...)

 • 10.2.2019

  Kto musi płacić podatek leśny?

  Jeśli jsteś właścicielem lasu, tj. masz grunt oznaczony w ewidencji gruntów i budynków „Ls”, czyli las, to musisz zapłacić podatek leśny. Sprawdź, jak to zrobić.

 • 31.12.2006

  Zmiany w podatku dochodowym od osób prawnych na 2007 rok

  Nowelizacja ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych (dalej: CIT) wejdzie w życie 1 stycznia 2007 r. i ma zastosowanie do osiągniętych dochodów (poniesionych strat) od tego dnia, z (...)

 • 8.10.2018

  Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)