Dochody z działalności gospodarczej w Holandii

Pytanie:

Od kilku lat prowadzę w Polsce działalność gospodarczą. Pracuję sam wykonując usługi remontowo-budowlane. Jestem ryczałtowcem, nie jestem płatnikiem VAT (osiągam niskie dochody). Żeby pracować legalnie za granicą, w połowie 2004 roku założyłem jednoosobową działalność gospodarczą w Holandii. Przeprowadziłem się tam, musiałem się zameldować, otrzymałem numer podatkowy SoFi, wynająłem mieszkanie, a po czasie kupiłem samochód. Wykonywałem tam identyczną działalność jak w Polsce (lecz jako firma holenderska z siedzibą i adresem w Holandii). Płaciłem tam podatek VAT, a także podatek dochodowy. Zamieszkałem tam z myślą o pozostaniu na stałe i ściągnięciu po czasie żony i dzieci. Jednocześnie nie likwidowałem działalności w Polsce, ponieważ przyjeżdżając tu kilka razy w roku wykonywałem także usługi remontowo-budowlane, aby z zarobionych pieniędzy utrzymać tu żonę i dzieci do czasu przeprowadzki do Holandii. Dochody osiągnięte za granicą były wydawane i inwestowane tylko w Holandii. Te dwie działalności w dwóch krajach traktowałem całkowicie niezależnie (w 2004 roku US nie udzielił mi żadnych konkretnych informacji na ten temat).Teraz sytuacja życiowa zmusiła mnie, żeby wrócić do Polski i zamknąć działalność w Holandii. Już od kilku miesięcy dowiaduję się w US na temat mojej sytuacji, ale nie otrzymałem jednoznacznej odpowiedzi i za każdym razem słyszałem inną opinię. Wykonuję taki sam rodzaj działalności w Polsce i Holandii, lecz połączenie dwóch dochodów w PIT-28 (który składam w Polsce jako ryczałtowiec) jest trudne (stwierdził US), ponieważ nie ma tam rubryki o dochodach zagranicznych i zapłaconych tam podatkach. Ostatecznie US zalecił mi napisanie osobiście do Ministerstwa Finansów prośby o interpretację. W jakiej formie muszę teraz wykazać dochody z Holandii i rozliczyć się z Urzędem Skarbowym za zaległe lata 2004-2005 (czy w ogóle muszę)?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dnia 13 lutego 2002 r. w Warszawie zawarto Konwencję między Rzecząpospolitą Polską a Królestwem Niderlandów w sprawie unikania podwójnego opodatkowania i zapobiegania uchylaniu się od opodatkowania w zakresie podatków od dochodu.

Zgodnie z art. 7 ust. 1 i 2 Konwencji, zatytułowanym "Zyski przedsiębiorstw", zyski przedsiębiorstwa Umawiającego się Państwa (np. Holandii) podlegają opodatkowaniu tylko w tym Państwie (tj. tylko w Holandii), chyba że przedsiębiorstwo prowadzi działalność gospodarczą w drugim Umawiającym się Państwie poprzez położony tam zakład. Jeżeli przedsiębiorstwo wykonuje działalność w ten sposób, to zyski przedsiębiorstwa mogą być opodatkowane w drugim Państwie, jednak tylko w takiej mierze, w jakiej mogą być przypisane temu zakładowi.

Jak stanowi art. 3 ust. 1 lit. f) Konwencji, w rozumieniu niniejszej konwencji, jeżeli z kontekstu nie wynika inaczej, określenie "przedsiębiorstwo jednego Umawiającego się Państwa" oznacza odpowiednio przedsiębiorstwo prowadzone przez osobę mającą miejsce zamieszkania w jednym Umawiającym się Państwie.

Zatem, jeśli by uznać, że obywatel polski wykonujący działalność gospodarczą w Holandii miał miejsce zamieszkania w Holandii, w takiej sytuacji zyski z przedsiębiorstwa prowadzonego przez niego w Holandii byłyby opodatkowane tylko w tym kraju i nie byłyby opodatkowane w Polsce. Jednocześnie jego działalność gospodarcza prowadzona w Polsce – ponieważ była to odrębna działalność pod względem organizacyjnym (odrębna rejestracja, niemożność wykonywania równocześnie obu działalności) – nie powinna być uznana za zakład działalności w Holandii zgodnie z art. 5 Konwencji.

Zatem kluczowe dla odpowiedzi na pytanie, czy obywatel polski wykonujący działalność gospodarczą w Holandii powinien wykazywać i opodatkowywać dochody tam osiągnięte w Polsce jest odpowiedź na pytanie, czy można powiedzieć, że w okresie, w którym wykonywał działalność w Holandii miał tam również miejsce zamieszkania w rozumieniu Konwencji. Zgodnie z art. 4 Konwencji, określenie "osoba mająca miejsce zamieszkania lub siedzibę w Umawiającym się Państwie" oznacza osobę, która zgodnie z prawem tego Państwa podlega tam opodatkowaniu z uwagi na jej miejsce zamieszkania, miejsce stałego pobytu, miejsce zarządu albo inne kryterium o podobnym charakterze i obejmuje również to Państwo, każdą jego jednostkę terytorialną lub organ lokalny.

Jednakże określenie to nie obejmuje osób, które podlegają opodatkowaniu w tym Państwie, w zakresie dochodu osiąganego tylko ze źródeł w tym Państwie. Najprostszym sposobem udowodnienia, że w czasie wykonywania działalności gospodarczej w Holandii obywatel mający miejsce zamieszkania w Holandii byłoby wykazanie swojej rezydencji podatkowej holenderskiej. Na tę okoliczność podatnik powinien uzyskać od właściwych organów podatkowych holenderskich tzw. certyfikat rezydencji potwierdzający, że w latach wykonywania działalności w Holandii był on traktowany jako rezydent podatkowy Holandii.

Jeżeli stosownie do powyższych postanowień osoba fizyczna ma miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to jej status określa się według następujących zasad: osobę uważa się za mającą miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym ma ona stałe miejsce zamieszkania; jeżeli ma ona stałe miejsce zamieszkania w obu Umawiających się Państwach, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, z którym ma ściślejsze powiązania osobiste i gospodarcze (ośrodek interesów życiowych); jeżeli nie można ustalić, w którym Państwie osoba ma ośrodek interesów życiowych, albo jeżeli nie posiada stałego miejsca zamieszkania w żadnym z Państw, to uważa się, że ma ona miejsce zamieszkania w tym Państwie, w którym zwykle przebywa.

Jeżeli podatnik ma wątpliwości co do sposobu opodatkowania dochodów osiągniętych za granicą, to zgodnie z art. 14e Ordynacji podatkowej powinien skierować do Ministra Finansów wniosek o wdanie pisemnej interpretacji w jego indywidualnej sprawie. Ponieważ jednak wniosek taki powinien spełniać pewne wymogi formalne, a także istotna jest argumentacja powołana we wniosku, powinien on być przygotowany przez specjalistę, najlepiej przez doradcę podatkowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 9.11.2011

  Z wynajmu billboardu rozlicz się ryczałtem

  Osoby fizyczne osiągające przychody z tytułu umowy najmu, podnajmu, dzierżawy, poddzierżawy lub innych umów o podobnym charakterze mogą opłacać ryczałt od przychodów ewidencjonowanych. W przypadku (...)

 • 22.11.2011

  Czy menedżer może rozliczać się jak przedsiębiorca?

  Często zdarza się, że osoba prowadząca własną firmę podejmuje jeszcze dodatkowe zatrudnienie na podstawie kontraktu menedżerskiego. Nasuwa się więc pytanie, czy przedsiębiorca może sam rozliczać (...)

 • 10.4.2012

  Zaliczkowy sposób rozliczania podatku u przedsiębiorców

  Podatnicy osiągający przychody z działalności gospodarczej są obowiązani bez wezwania wpłacać w ciągu roku podatkowego zaliczki miesięczne na podatek dochodowy. Zasady ustalania tych zaliczek (...)

 • 31.7.2018

  Formy reglamentacji działalności gospodarczej

  Prawo przedsiębiorców porządkuje katalog form reglamentacji działalności gospodarczej. W Prawie przedsiębiorców do niezbędnego minimum ograniczone zostały przepisy ogólne (...)

 • 7.1.2014

  VAT 2014 - sprzedaż samochodu firmowego

  Ze względu na usunięcie z ustawy o podatku od towarów i usług definicji \"towarów używanych\" zmieniły się zasady dotyczące opodatkowania podatkiem VAT m.in. przy sprzedaży samochodów osobowych (...)