Dochodzenie należności od kontrahenta z Niemiec

Pytanie:

Wykonałem usługę - wyprodukowanie okien PCV i zamontowałem je u kontrahenta zagranicznego (Niemcy). Wystawiłem stosowną fakturę, ale nie otrzymałem zapłaty. Jak mogę skutecznie dochodzić zapłaty od nabywcy z Niemiec?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W takiej sytuacji, jeśli nie jest możliwe pozasądowe załatwienie sprawy, pozostaje droga sądowa i sądowa egzekucja należności z majątku dłużnika (chyba że umowa zawiera klauzulę arbitrażową, wówczas rozstrzyganie sporu należy do sądu arbitrażowego). Na mocy art. 5 konwencji lugańskiej, wiążącej i Polskę, i Niemcy, osoba, która ma miejsce zamieszkania na terytorium jednego z Umawiających się Państw, może być pozwana w innym Umawiającym się Państwie jeżeli przedmiotem postępowania jest umowa lub roszczenia wynikające z umowy - przed sąd miejsca, gdzie zobowiązanie zostało wykonane albo miało być wykonane. Jeżeli zatem Pańska usługa została wykonana w Polsce, niemiecki kontrahent może zostać pozwany również przed sąd polski. Jeżeli jednak Pana kontrahent ma miejsce zamieszkania na terytorium Niemiec i usługa tam też została wykonana, pozew o zapłatę powinien zostać skierowany do odpowiedniego sądu niemieckiego. Właściwy sąd (polski lub niemiecki) będzie orzekał na podstawie właściwego prawa w zależności od postanowień umowy lub ustawy (zarówno jednak prawo polskie, jak i niemieckie sankcjonuje niewykonanie zobowiązania przez dłużnika), a wydanie wyroku nakazującego dłużnikowi zapłatę przez któryś z tych sądów umożliwi egzekucję należności z majątku dłużnika (jeśli możliwe jest orzekanie przez sąd polski i sprawa będzie się toczyła przed sądem polskim - orzeczenie to zostanie automatycznie uznane w Niemczech na podstawie art. 26 konwencji lugańskiej, co oznacza, że na jego podstawie możliwa będzie egzekucja z majątku dłużnika na terytorium Niemiec). Zatem pierwszym krokiem w dochodzeniu należnego od dłużnika świadczenia przed sądem powinno być sprawdzenie, który sąd jest właściwy dla rozstrzygania w tej sprawie (przypominam, że niemiecki kontrahent będzie mógł zostać pozwany przed sąd polski wówczas, gdy ma miejsce zamieszkania w Polsce lub umowa została na terytorium Polski wykonana; w przeciwnym wypadku właściwy będzie sąd niemiecki, jeśli na terytorium Niemiec dłużnik ma miejsce zamieszkania). Jeśli właściwy okaże się sąd niemiecki, najprawdopodobniej konieczna okaże się pomoc niemieckich prawników.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: