Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

Pytanie:

Dlaczego nauczyciel pracujący w szkole jako informatyk nie ma płaconego szkodliwego?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Prawo do dodatku za pracę w warunkach szkodliwych dla zdrowia regulują przepisy płacowe obowiązujące u danego pracodawcy i nie jest to obligatoryjny, powszechny składnik wynagrodzenia. Karta Nauczyciela mówi, że nauczycielom pracującym w trudnych, uciążliwych lub szkodliwych dla zdrowia warunkach przysługuje dodatek za warunki pracy. W wykazie trudnych i uciążliwych warunków pracy zawartych w rozporządzeniu w sprawie wysokości minimalnych stawek wynagrodzenia zasadniczego nauczycieli, sposobu obliczania wysokości stawki wynagrodzenia zasadniczego za jedna godzinę przeliczeniową, wykazu stanowisk oraz dodatkowych zadań i zajęć uprawniających do dodatku funkcyjnego, ogólnych warunków przyznania dodatku motywacyjnego, wykazu trudnych i uciążliwych warunków pracy stanowiących podstawę przyznania dodatku za warunki pracy nie wymieniono pracy nauczycieli zatrudnionych w pracowniach komputerowych. Także rozporządzenie w sprawie wykazu prac wykonywanych przez nauczycieli w warunkach szkodliwych dla zdrowia oraz szczegółowych zasad wypłacania dodatku za prace nie zalicza do prac, których wykonywanie przez nauczycieli stanowi podstawę do przyznania dodatku - pracy przy monitorach ekranowych.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Jola

29.1.2011 9:51:15

Re: Dodatek za pracę w warunkach szkodliwych

Czy sprzątaczce należy się dodatek za pracę w warunkach szkodliwych.


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 17.10.2017

  Kto może otrzymać dodatek aktywizacyjny?

  Dodatek aktywizacyjny to świadczenie przysługujące osobie bezrobotnej zarejestrowanej w powiatowym urzędzie pracy i mającej prawo do zasiłku, która podjęła samodzielnie lub w wyniku (...)

 • 4.1.2017

  Najniższa krajowa 2017 - ile wynosi?

  Od 1 stycznia 2017 roku zmieniła się wysokość najniższej krajowej. Zobacz, o ile.

 • 24.9.2017

  Jak wynagrodzić pracownika za godziny nadliczbowe?

  Praca wykonywana ponad obowiązujące pracownika normy czasu pracy, a także praca wykonywana ponad przedłużony dobowy wymiar czasu pracy, wynikający z obowiązującego pracownika systemu i rozkładu (...)

 • 5.1.2006

  Składniki Twojego wynagrodzenia (podstawowe, premia, nagrody, dodatki)

  Świadczenia należne pracownikowi z tytułu wykonywanej pracy można podzielić na składniki konieczne, czyli wynagrodzenie podstawowe (płaca zasadnicza) oraz składniki (świadczenia) dodatkowe. Różnica (...)

 • 25.6.2012

  Praca zmianowa

  Praca zmianowa jest dopuszczalna bez względu na stosowany u danego pracodawcy system czasu pracy. Oznacza to, że zarówno w podstawowym czasie pracy, jak i przedłużonym czas pracy, w ruchu ciągłym, (...)