Dodatkowe badanie techniczne samochodu

Pytanie:

Nasza firma kupiła samochód ciężarowy od innej firmy. Samochód ten miał zaświadczenie z okręgowej stacji kontroli pojazdów, że spełnia wymogi stawiane samochodom ciężarowym. Zaświadczenie to poprzedni nabywca złożył w urzędzie skarbowym. W samochodzie nie zaszły żadne zmiany konstrukcyjne. Zależy nam oczywiście na odliczaniu VAT od paliwa do tego samochodu. Czy musimy ponownie złożyć to zaświadczenie do urzędu skarbowego teraz już z danymi naszej firmy? Czy może musimy jeszcze raz wykonać badanie techniczne dla tego auta?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Regulacje dotyczące obowiązku przedstawienia przez podatnika zaświadczenia potwierdzającego spełnienie wymagań określonych w art. 86 ust. 4 pkt 1–4 ustawy o VAT regulują przepisy zawarte w art. art. 86. ust. 5. ustawy z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz. U. z 2004 nr 54, poz. 535 ze zm.).

Zgodnie ze wskazanymi przepisami spełnienie wymagań dla pojazdów samochodowych określonych w ust. 4 pkt 1-4 stwierdza się na podstawie dodatkowego badania technicznego przeprowadzonego przez okręgową stację kontroli pojazdów. Po przeprowadzonym badaniu stacja wydaje zaświadczenie o spełnieniu ustawowych warunków oraz dokonuje adnotacji o spełnieniu wymagań w dowodzie rejestracyjnym pojazdu.

Podatnik, który otrzyma zaświadczenie ze stacji diagnostycznej, jest obowiązany dostarczyć jego kopię, w terminie 14 dni od dnia jego otrzymania, do naczelnika urzędu skarbowego.

W przedstawionej sprawie oczywistym jest, że samochód po jego sprzedaży nie zmienia swych danych technicznych. Bezcelowe jest przeprowadzanie badań technicznych przez nabywcę, bowiem treść kolejnego zaświadczenia wydanego przez stację diagnostyczną będzie taka sama, jak zaświadczenia pierwotnego. Treść ustawy o VAT w żadnym z przepisów nie zobowiązuje do dodatkowego przeprowadzenia badania w przypadku kupna samochodu. Jedynie w art. 56 ust. 5b jest regulacja zobowiązująca podatnika do zawiadomienia naczelnika urzędu skarbowego, ale tylko w przypadku gdy w pojeździe, dla którego wydano zaświadczenie, zostały wprowadzone zmiany, w wyniku których pojazd nie spełnia wymagań, o których mowa w ust. 4 pkt 1-4. O powstaniu takich okoliczności podatnik ma obowiązek zawiadomić naczelnika w terminie 7 dni od ich zaistnienia.

Niemniej, ze względu na bezpieczeństwo podatnika, dotyczące prawa do np. odliczania podatku VAT od zakupionego paliwa do samochodu, warto tę sprawę uregulować z właściwym urzędem skarbowym. W praktyce stosuje się rozwiązanie takie, iż podatnik (nabywca) przedstawia w swoim urzędzie skarbowym zaświadczenie, które otrzymał od sprzedawcy samochodu. W zależności od wewnętrznych uregulowań urzędu zaświadczenie może być przedstawione jedynie do wglądu. Najlepiej więc zwrócić się do sprzedawcy samochodu o przedstawienie zaświadczenia, które składał w swoim urzędzie skarbowym.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: