e-prawnik.pl Porady prawne

Dokonanie rozgraniczenia przed sądem

Pytanie:

Zamierzam dokonać rozgraniczenia działek pomiędzy mną a sąsiadem. Ugodowego załatwienia sprawy nie spodziewam się, ponieważ sąsiad uznaje tylko geodetę sądowego. Złożenie wniosku do Urzędu Gminy nie przyniesie żadnego rozstrzygnięcia. Czy jest możliwość złożenia wniosku o rozgraniczenie bezpośrednio w Sądzie, jeśli tak, to w jakiej formie?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Dokonanie rozgraniczenia przed sądem

20.9.2004

Zgodnie z przepisami prawa geodezyjnego i kartograficznego, które mają zastosowanie w tej sytuacji, rozgraniczenie nieruchomości odbywa się przed sądem tylko w określonych przypadkach. Jeżeli strony nie zawrą ugody przed geodetą, możliwe jest jeszcze wydanie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) decyzji o rozgraniczeniu, jeżeli ustalenie granicy nastąpi na podstawie zebranych dowodów lub zgodnego oświadczenia stron. Strona, która nie zgadza się z taką decyzją może żądać przekazania sprawy do sądu w ciągu 14 dni od dnia doręczenia jej decyzji. Również w razie braku podstaw do wydania decyzji przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) postępowanie administracyjne podlega umorzeniu i sprawa zostaje skierowana do sądu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ