Dokonanie zabezpieczenia technicznego śladów i przedmiotów

Pytanie:

Czy dokonanie zabezpieczenia technicznego śladów i przedmiotów jest obowiązkiem policji?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obowiązkiem funkcjonariuszy jest dokonanie zabezpieczenia technicznego śladów i przedmiotów w ten sposób, aby uchronić je przed wszelkimi zmianami, a także dokonanie udokumentowania procesowego śladów i przedmiotów poprzez:
 
a) oznaczenie ich kolejnymi numerami
b) opisem w metryce śladowej
c) sfotografowaniem
d) opisaniem w protokole oględzin ich usytuowania, rozmieszczenia, właściwości, cech, oznaczeń
e) umieszczeniem ich położenia na szkicu
 
§ 86 zarządzenia nie pozostawia wątpliwości co do zabezpieczania dowodów. Przepis ten nakłada obowiązek zabezpieczenia zgromadzonego materiału w celu zachowania jego wartości dowodowej. Celem tego jest przede wszystkim ochrona przed zatarciem śladów lub ich części, wprowadzeniem materiału przypadkowego (w szczególności śladów pozostawionych przez osoby uczestniczące w oględzinach, a także przeniesieniem materiału z innego miejsca albo sektora oględzin) lub kontaktu z innym materiałem dowodowym. Ochranianie materiału dowodowego powinno nastąpić już od chwili podjęcia pierwszych czynności policyjnych na miejscu zdarzenia, następnie kontynuowania podczas oględzin oraz zbierania i zabezpieczania dowodów. Zabezpieczony materiał dowodowy powinien być odpowiednio spakowany oraz składowany w warunkach zapewniających jego ochronę przed uszkodzeniem lub zniszczeniem. Skoro zatem najprawdopodobniej materiałem dowodowym są butelki po piwie, to powinny być one zabezpieczone przez Policję w celu ujawnienia np. linii papilarnych. Z pewnością można powiedzieć, że jeśli butelki nadal znajdują się na miejscu zdarzenia, to doszło już do ich zabrudzenia, czego skutkiem może być zatarcie częściowe lub nawet całkowite ewentualnych śladów pozostawionych przez sprawców.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Kto decyduje, jakie automaty są „hazardowe”?

  Nastąpiła zmiana rozporządzenia dot. m.in. urządzeń losujących, urządzeń do gier i automatów do gier oraz zabezpieczenia informacji.

 • Hipoteka przymusowa - czym jest i jak ją ustanowić?

  W obrocie gospodarczym nierzadko spotyka się nieuczciwych kontrahentów. Dlatego też popularnym i skutecznym sposobem na zabezpieczenie swoich interesów jest stosowanie stworzonych ku temu (...)

 • Co to jest hipoteka i jak ją ustanowić?

  Hipoteka jest tzw. rzeczowym środkiem zabezpieczenia wierzytelności. Należy do grupy ograniczonych praw rzeczowych. Ustanawia się ją dla zabezpieczenia wierzytelności na nieruchomościach oraz na (...)

 • Kara za RODO

  Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (Prezes UODO) nałożył na spółkę Morele.net karę w wysokości ponad 2,8 mln zł.

 • Zmiany w dozorze technicznym

  Rządowy projekt nowelizacji ustawy o dozorze technicznym ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa przy eksploatowaniu urządzeń technicznych podlegających dozorowi technicznemu i zmniejszenie (...)

NA SKÓTY