Doręczenie bankowego tytułu egzekucyjnego

Pytanie:

"Na jaką podstawę prawną mogę się powołać składając zażalenie na postanowienie nadania klauzuli wykonalności z dnia 22 lipca , jeśli bank nie doręczył mi wypowiedzenia umowy kredytu, wyznaczone raty były przeze mnie wpłacane systematycznie choć z opóźnieniem, a postanowienie podał pracownik banku sąsiadce bez potwierdzenia odbioru w dniu wczorajszym tj. 26.10.2005 r. "

Odpowiedź prawnika: Doręczenie bankowego tytułu egzekucyjnego

Aby wystawić bankowy tytuł egzekucyjny, bank nie musi wypowiedzieć umowy, wystarczy sam fakt zalegania z płatnościami, od których naliczane są odsetki w wysokości określonej w umowie.

Bank nie ma obowiązku zawiadamiania dłużnika o wystawieniu bankowego tytułu egzekucyjnego. Więcej informacji na temat bankowego tytułu egzekucyjnego znajduje się w artykule: Bankowy tytuł egzekucyjny

Po nadaniu klauzuli wykonalności bankowy tytuł egzekucyjny staje się tytułem egzekucyjnym i na jego podstawie, po wszczęciu postępowania przez bank może zostać przeprowadzona egzekucja komornicza. Dłużnikowi zostaje doręczone zawiadomienie o wszczęciu egzekucji wraz z podaniem treści tytułu wykonawczego i wymienieniem sposobu egzekucji przy pierwszej czynności egzekucyjnej.

Zanim dojdzie do egzekucji dłużnik może w drodze procesu żądać pozbawienia bankowego tytułu egzekucyjnego wykonalności lub jego ograniczenia w drodze powództwa przeciwegzekucyjnego, wykazując. np. że został on wystawiony bezpodstawnie, ponieważ należność banku nie była jeszcze wymagalna, czy też, że została ona w spłacona. Szersza informacja na temat powództw przeciwegzekucyjnych znajduje się w artykule: Jak bronić się przed egzekucją? - czyli powództwa przeciwegzekucyjne


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika