Dowody zapłaty alimentów

Pytanie:

Przed zasądzeniem alimentów na pełnoletnią córkę wpłacałem na konto żony umówioną ustnie między nami kwotę 500,00 zł. Wszyscy mieszkamy razem. Posiadam dowody wpłat lecz nie wpisałem na nich (ze wstydu) czego dotyczą. Od chwili zasądzenia alimentów 600,00 zł pieniądze przesyłam na konto córki. Różnicę wynikającą z wyroku wpłaciłem. Córka wymyśliła sobie, że skoro na dowodach wpłat na konto żony nie było adnotacji czego dotyczą to muszę jej jeszcze raz zapłacić te kwoty po 500,00 zł. Grozi mi komornikiem. Co zrobić? Czy podać do sądu żonę? Czy zaskarżyć ewentualną decyzję komornika?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W przytoczonym przez Pana stanie faktycznym brak jest jeszcze podstaw do tego, aby pozywać żonę lub składać skargę na czynność komornika. Nie zaszły jeszcze żadne okoliczności, które uzasadniałyby takie działania. Posiada Pan dowody wpłat, które mogą właśnie wskazywać na to, że przekazywane pieniądze mają zaspokoić roszczenia alimentacyjne. Brak podstawy świadczenia na dokumentach potwierdzających wpłatę może być podstawą pewnych trudności dowodowych, w ewentualnym sporze przed sądem. Jednak nie przekreśla to mocy dowodowej znajdujących się w Pana posiadaniu dowodów wpłat. Poza tym proszę pamiętać, iż alimenty w naszym systemie prawnym nie mogą i nie są zasądzane wstecz. Celem zasądzenia alimentów jest zaspokojenie przyszłych potrzeb. Innymi słowy, skoro wcześniej płacone przez Pana aliemnty były wyrazem dobrej woli, a nie stanowiło to wypełnienia postanowień sądu, córka nie ma podstaw do żądania zapłacenia "kwot zaległych" i sąd nie uwzględni takiego żądania. Na przyszłość jednak proszę pamiętać, aby po uzyskaniu wyroku sądu dokonując wpłat na rzecz cóki z tytułu zasądzonych alimentów zaznaczać także z jakiego tytułu dokonywane były wpłaty.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 3.11.2011

  Jakie szczególne dokumenty są uznawane za faktury VAT?

  Przepisy rozporządzenia fakturowego uznają za faktury VAT pewne specyficzne dokumenty. Wszystkie te dokumenty przedstawiamy poniżej. Za faktury VAT uznaje się m.in. rachunki, o których mowa w art. (...)

 • 12.8.2016

  Jak uzyskać nakaz zapłaty w postępowaniu upominawczym?

  Jeśli dochodzisz od dłużnika roszczenia pieniężnego, to możesz liczyć na szybkie załatwienie sprawy w sądzie przez wydanie nakazu zapłaty w postępowaniu upominawczym. Niekiedy jednak nie będzie (...)

 • 27.3.2015

  Weksel - Co to jest weksel i jak może on zabezpieczyć płatność

  Weksel jest dokumentem, w którym ktoś zobowiązuje się do zapłaty pewnej kwoty pieniędzy innej osobie. Treść i formę tego dokumentu dokładnie opisuje ustawa. Zazwyczaj jest on wręczany (...)

 • 22.8.2018

  Kiedy e-dowody? Rozporządzenie do ustawy o e-dowodach

  Planuje się, że nowe dowody będą wydawane od marca 2019 r. Wymagania techniczne dla warstwy elektronicznej dowodu osobistego, które pozwolą zapewnić najwyższe standardy bezpieczeństwa, (...)

 • 28.7.2015

  Utrata tytułu wykonawczego - co robić?

  Zasadą jest, że sąd wydaje tylko jeden tytuł wykonawczy (tj. tytuł egzekucyjny - np. wyrok, nakaz zapłaty, ugodę sądową - zaopatrzony w klauzulę wykonalności), który jest podstawą wszczęcia (...)