Działalność gospodarcza obcokrajowca w Polsce

Pytanie:

"Obcokrajowiec z kraju UE założył w Polsce jednoosobową działalność gospodarczą. Otrzymał wpis do ewidencji działalności gospodarczej. Czy przy wyborze formy opodatkowania obowiązują go te same zasady co Polaków, tzn. może wybrać księgi rachunkowe, książkę przychodów i rozchodów, ryczałt? Jeśli wybierze książkę przychodów i rozchodów, czy składa wówczas PIT-5 lub PIT-5L?"

Odpowiedź prawnika: Działalność gospodarcza obcokrajowca w Polsce

Zgodnie z art. 13 ust. 1 ustawy o swobodzie działalności gospodarczej, osoby zagraniczne z państw członkowskich Unii Europejskiej i państw członkowskich Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA) - stron umowy o Europejskim Obszarze Gospodarczym, mogą podejmować i wykonywać działalność gospodarczą w Polsce na takich samych zasadach co przedsiębiorcy polscy. Dotyczy to również obowiązków w zakresie zobowiązań podatkowych, jeśli cudzoziemiec podlega opodatkowaniu w Polsce.

Zasady opodatkowania dochodów cudzoziemców prowadzących działalność gospodarczą na terenie Polski wynikają z umowy o unikaniu podwójnego opodatkowania z krajem, którego rezydentem jest cudzoziemiec podejmujący działalność gospodarczą w Polsce oraz z ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych. Zgodnie z zasadą ogólną dochody takiego przedsiębiorcy uzyskane w Polsce będą tutaj opodatkowane według zasad wynikających z polskiej ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych (w tym jest zobowiązany do składania deklaracji stosownie do wybranej formy opodatkowania – np. według stawki liniowej). Jeżeli natomiast taki przedsiębiorca zdecyduje się na stałe zamieszkanie w Polsce, to zgodnie z art. 3 ust. 1 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych będzie tutaj podlegał nieograniczonemu obowiązkowi podatkowemu (zapłaci podatek od wszystkich dochodów bez względu na miejsce ich uzyskania).

Przedsiębiorca podlegający obowiązkowi podatkowemu w Polsce (ograniczonemu, jak i nieograniczonemu) musi zarejestrować się we właściwym urzędzie skarbowym i otrzyma numer identyfikacji podatkowej (NIP). Żeby go uzyskać, trzeba we właściwym urzędzie skarbowym złożyć formularz NIP-1 wraz z załącznikami (zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, zaświadczenie o numerze REGON, umowa o prowadzenie konta bankowego, umowa potwierdzająca prawo do korzystania z lokalu, w którym ma być siedziba przedsiębiorstwa, umowy z doradcą podatkowym lub z biurem rachunkowym, którzy mają prowadzić księgi handlowe i rozliczenia podatkowe, jeśli podatnik nie będzie prowadził ksiąg i rozliczeń samodzielnie). Osoby zamierzające rozpocząć w Polsce działalność gospodarczą muszą złożyć wniosek o nadanie NIP nie później niż w terminie złożenia pierwszej deklaracji na podatek dochodowy od osób fizycznych (PIT-5 lub PIT-5L).


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • dAV 2012-11-24 21:28:24

    hallo,:-) mam pytanie urrodzilem sie w polsce,,na stale mieszkam w niemczech i mam niemieckie obywatelstwo,,i tutaj mam zameldowana firme i tu jestem ubezpieczonyy,,kasa chorych,prywatnie,,itd czy moge zameldowac firme w Polsce?,,,,meldunek mam czasowy tutaj czy musze placic tutaj ZUS?,,jesli place wszystko juz w niemczech? dziekuje pozdr.D.H


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika