e-prawnik.pl Porady prawne

Działki rolne w granicach miasta - przekształcenie

Pytanie:

Posiadam działkę rolną. Znajduje się ona w mieście. Słyszałem, że wszystkie działki w obrębie granic miast stają się budowlanymi z mocy prawa? Czy tak jest?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Działki rolne w granicach miasta - przekształcenie

9.12.2011

W kwestii automatycznego przekształcenia działek na budowlane w granicach administracyjnych miast z pewnością ma Pan na myśli art. 5b ustawy o.g.r.l., który wszedł w życie dnia 1 stycznia 2009 roku. Zgodnie z tym przepisem przepisów ustawy nie stosuje się do gruntów rolnych stanowiących użytki rolne położonych w granicach administracyjnych miast. Zatem nie znajdą zastosowanie instytucje ochrony gruntów rolnych przewidzianych w o.g.r.l. tj. konieczność zmiany przeznaczenia nieruchomości z rolnego na nierolne czy też uzyskania decyzji zezwalającej na wyłączenie nieruchomości z produkcji rolnej. Bez dopełnienia powyższych formalności, które wiążą się często ze sporymi kosztami, nie byłoby możliwe uzyskanie decyzji o pozwoleniu na budowę (z wyłączeniem zabudowy zagrodowej).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Re: Działki rolne w granicach miasta - przekształcenie

Szymon

28.8.2020 7:21:5

Re: Działki rolne w granicach miasta - przekształcenie

Z całym szacunkiem: nie rozumiem odpowiedzi. Czy można prościej? Czy działka w granicach administracyjnych miasta podlega opłatom z tytułu odrolnienia czy nie?


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ