Egzamin radcowski bez aplikacji

Pytanie:

Interesuje mnie, czy w obecnym stanie prawnym można podejść do egzaminu na radcę prawnego bez odbywania aplikacji? O ile mi wiadomo, jest taka możliwość, jeżeli pracowało się przez okres 5 lat od chwili wejścia w życie stosownej ustawy na stanowisku prawnika. Czy zatrudnienie na stanowisku- "prawnik-asystentka radcy prawnego" (takie jest dokładnie sformułowanie w umowie o prace) uprawnia do podejścia do egzaminu radcowskiego bez odbywania odpowiedniej aplikacji? Czy też w umowie musi zawarte słowo "prawnik" bez żadnych dodatków?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z ustawą o radcach prawnych, do złożenia egzaminu radcowskiego przed komisją, bez obowiązku odbycia aplikacji radcowskiej, mogą, między innymi przystąpić:

  • osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych były zatrudnione na podstawie umowy o pracę na stanowiskach związanych ze stosowaniem lub tworzeniem prawa przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego, 
  • osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych wykonywały osobiście w sposób ciągły, na podstawie umów, do których stosuje się przepisy o zleceniu, usługi polegające na stosowaniu lub tworzeniu prawa przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego, 
  • osoby, które po ukończeniu wyższych studiów prawniczych prowadziły, przez okres co najmniej 5 lat w okresie nie dłuższym niż 8 lat przed złożeniem wniosku o dopuszczenie do egzaminu radcowskiego działalność gospodarczą wpisaną do Ewidencji Działalności Gospodarczej, jeżeli przedmiot tej działalności obejmował świadczenie pomocy prawnej.

Zatem, by móc przystąpić do egzaminu radcowskiego, istotne jest zatrudnienie na stanowisku związanym ze stosowaniem lub tworzeniem prawa, przy czym ustawa nie wskazuje konkretnie, jakie są to stanowiska. Jeżeli więc spełnione zostały powyższe kryteria, można przystąpić do egzaminu. Kwestią odrębna jest natomiast wykazanie, że kryteria te zostały spełnione.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: