Egzekucja alimentów z zasiłku chorobowego

Pytanie:

Czy od zasiłku chorobowego można potrącać zasądzone alimenty i czy jest jakaś kwota wolna od potrąceń? Gdyby można było prosić o przykładowe wyliczenie. Alimenty zaległe na rzecz ZUS ponad 19 tys. zł, a zasiłek chorobowy 1100 zł.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

 Egzekucja kwoty wypłaconych świadczeń alimentacyjnych od zobowiązanego do alimentacji następuje w trybie administracyjnym. Egzekucja może być przeprowadzona w stosunku do świadczeń z ubezpieczeń społecznych, w tym zasiłku chorobowego. Organem egzekucyjnym jest Dyrektor Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w egzekucji administracyjnej należności pieniężnych z tytułu składek na ubezpieczenia społeczne i należności pochodnych od składek oraz nienależnie pobranych świadczeń z ubezpieczenia społecznego lub innych świadczeń wypłacanych przez ten oddział, które nie mogą być potrącane z bieżących świadczeń.

Egzekucja może być przeprowadzona przez potrącenie odpowiedniej kwoty ze świadczeń z ubezpieczenia społecznego. Możliwe jest dokonanie potrącenia należności alimentacyjnych z zasiłku chorobowego.

Potrącenia dokonuje się po odliczeniu składki na ubezpieczenie zdrowotne oraz zaliczki i innych należności z tytułu podatku dochodowego od osób fizycznych.

W pierwszej kolejności potrąca się zaległe należności alimentacyjne, jeżeli wierzyciel złożył oświadczenie, że dłużnik nie uiścił należności w inny sposób. Jeżeli następuje egzekucja świadczeń alimentacyjnych, jest ona ograniczona do wysokości 60% zasiłku chorobowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: