Egzekucja komornicza alimentów a spółka z o.o.

Pytanie:

Czy w przypadku wyroku sądowego zasądzającego alimenty komornik ma prawo ściągnąć zobowiązania ze spółki z o.o. Z kapitału tej spółki lub jej dochodów) jeżeli dłużnik jest jej jednoosobowym założycielem i jedynym udziałowcem?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Obowiązania alimentacyjne ustalone w prawomocnym orzeczeniu sądu dają podstawę do ich egzekwowania bądź to za pośrednictwem komornika lub pracodawcy, u którego zatrudniony jest obowiązany do alimentów. Przedmioty, które mogą zostać zajęte na poczet wspomnianych roszczeń alimentacyjnych są tymi samymi co w przypadku egzekwowania świadczeń pieniężnych, mogą to być więc środki finansowe z tytułu uzyskiwanego przez obowiązanego do alimentów wynagrodzenia, lokat bankowych itp. Nie ma bezpośredniej możliwości prowadzenia egzekucji z majątku spółki z o.o., której wspólnikiem jest obowiązany do płacenia alimentów z tej prostej przyczyny, iż spółka z o.o. jest osobą prawną i odrębnym podmiotem prawnym, na którego nie opiewa tytuł egzekucyjny. Inną sprawą jest możliwość zajęcia wynagrodzenia, które obowiązany może uzyskiwać za świadczoną na rzecz spółki pracę, jak również prowadzić egzekucję z udziałów obowiązanego w spółce z o.o., które stanowią prawa majątkowe podlegające egzekucji wraz z wypłacaną mu dywidendą. Należy jednak w każdym wypadku rozpatrzyć zasadność występowania o prowadzenie egzekucji z udziału . Pociąga to za sobą szereg komplikacji, które wpływają na przedłużenie postępowanie egzekucyjne, a dotyczą kwestii ustalenia wartości takiego udziału, przeprowadzenia sprzedaży przetargowej. Wydaje się, iż bardziej opłacalnym jest skierowanie egzekucji do wynagrodzenia obowiązanego, a gdy nim nie dysponuje uzyskać negatywny wynika postępowania egzekucyjnego, który uprawnia do wystąpienia o alimenty do Funduszu Alimentacyjnego prowadzonego przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych.

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY