Egzekucja należności z mandatu karnego

Pytanie:

Otrzymałem kredytowy mandat karny za wykroczenie drogowe, który przyjąłem. W razie jego nieopłacenia podlega on ściągnięciu w trybie przepisów o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Jaki organ zajmuje się tym? Czy mogę się zwrócić do niego z wnioskiem o umorzenie mandatu, np. z powodu sytuacji finansowej? Jakie są inne możliwości umorzenia czy zaniechania postępowania egzekucyjnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Regułą jest, iż organem egzekucyjnym w przypadku tzw. należności publicznoprawnych (np. kar, opłat, w tym mandatów karnych) jest naczelnik właściwego urzędu skarbowego. Istotnie, egzekucja należności stwierdzonej mandatem karnym w przypadku braku dobrowolnej jej zapłaty przebiega w myśl przepisów Ustawy z 17 czerwca 1966 r. o postępowaniu egzekucyjnym w administracji. Organ egzekucyjny doręczy dłużnikowi tytuł wykonawczy i wskaże sposób egzekucji zobowiązania. W toku egzekucji dłużnik może zgłosić zarzut, którego podstawą może być np. odroczenie terminu wykonania obowiązku lub rozłożenie na raty spłaty należności pieniężnej. Zarzut taki organ egzekucyjny rozpatrzy po uzyskaniu stanowiska wierzyciela, z tym, że wypowiedź wierzyciela będzie dla organu egzekucyjnego wiążąca (art. 34 par. 1 Ustawy). Wniesienie przez zobowiązanego (dłużnika) zarzutu w sprawie prowadzenia postępowania egzekucyjnego nie wstrzymuje tego postępowania. Organ egzekucyjny może jednak w uzasadnionych przypadkach wstrzymać postępowanie egzekucyjne lub niektóre czynności egzekucyjne do czasu rozpatrzenia zarzutu.

W myśl art. 56 par. 1 Ustawy o postępowaniu egzekucyjnym w administracji postępowanie egzekucyjne ulega zawieszeniu m.in. w razie wstrzymania wykonania, odroczenia terminu wykonania obowiązku albo rozłożenia na raty spłat należności pieniężnej. Po wykonaniu zobowiązania przez dłużnika organ egzekucyjny umorzy zaś postępowanie.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (4)

Zbigniew

23.5.2012 19:51:0

Re: Egzekucja należności z mandatu karnego

Czy można zapłacić mandat za wykroczenie drogowe,przez internet?

Martyn

4.2.2012 10:41:46

Re: Egzekucja należności z mandatu karnego

Witam. W dniu 22.07.2009 roku otrzymałem mandat karny za picie piwa w miejscu publicznym w wysokości 100 zł. W chwili otrzymania mandatu miałem ukończone 19lat.Od tego czasu do września 2011 roku nie otrzymywałem żadnych upomnień do zapłaty tego mandatu. Dopiero w paździertniku 2011 roku otrzymałem tytuł wykonawczy z egzekucji należności pieniężnych z mojego Urzędu Skarbowego w wyskości 117.70 zł (dodatkowo 17.70 zł za koszty egzekucyjne). Do chwili obecnej jestem na utrzymaniu moich rodziców. W dniu 22.07.2012 roku upływa termin 3 lat od daty otrzymania tego mandatu. Chciałbym zapytać czy w dniu 22.07.2012 r. mija termin przedawnienia tego manadatu i czy w roliczeniu rocznym moich rodziców Urząd Skarbowy może Im potrącić z ulgi za moją naukę kwotę mojego mandatu wraz z kosztami egzekucji? Proszę o szybką odpowiedź w tej sprawie. Pozdrawiam, Martyn

koluS

8.6.2011 12:12:27

Re: Egzekucja należności z mandatu karnego

Witam właśnie w dn 03.06 br dostałem mandat za niezachowanie odpowiedniej odległości od pojazdu poprzedzającego. Dostałem 500 zł i 6 pkt karnych. Ze względu że nie pracuje i nie mam żadnych dochodów to nie ma z czego zapłacić tak wysokiej sumy. A nie wiem jak to podejść od strony takiej aby to rozłożyć na raty. A muszę jakoś to rozłożyć ponieważ nie jestem w stanie tego zapłacić. Proszę o pilną pomoc w tej sprawie

LILI

16.11.2009 18:25:30

Re: Egzekucja należności z mandatu karnego

A jak wygląda postępowanie za spożywanie alkoholu w pociągu? Jeżeli nie zostanie uiszczona opłata za mandat karny,który został przyjęty, ale ukarany się z nim nie zgadza, bo niesłusznie był wręczony.

Pokaż wszystkie komentarze (4)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY