e-prawnik.pl Porady prawne

Egzekucja przeciwko dwóm dłużnikom solidarnym

Pytanie:

Posiadam tytuł wykonawczy przeciwko dwóm dłużnikom (solidarnie) mieszkającym na obszarze właściwości różnych sądów apelacyjnych. Chciałbym, aby wszczęto postępowanie egzekucyjne przeciwko im obu, ale nie chcę ponosić dodatkowych kosztów z art. 8 ust. 5 ustawy o komornikach sądowych i egzekucji. Czy możliwe jest w sytuacji posiadania jednego tytułu wykonawczego wszczęcie egzekucji u dwóch różnych komorników? Jeśli tak, to na podstawie jakich dokumentów?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Egzekucja przeciwko dwóm dłużnikom solidarnym

16.2.2009

Wszczęcie egzekucji następuje na podstawie oryginału tytułu wykonawczego, W sytuacji gdy chce Pan wszcząć postępowanie u dwóch komorników przeciwko dwóm różnym dłużnikom solidarnym, należy wystąpić do sądu o wydanie kolejnego tytułu wykonawczego na podstawie art. 793 kpc. Zgodnie z art. 793 kpc, w razie potrzeby prowadzenia egzekucji na rzecz kilku osób lub przeciwko kilku osobom albo z kilku składowych części majątku tego samego dłużnika, sąd oprócz pierwszego tytułu wykonawczego może wydawać dalsze tytuły, oznaczając cel, do którego mają służyć, i ich liczbę porządkową.  Wniosek o wydanie kolejnego tytułu wykonawczego powinien wskazywać na potrzebę wydania dalszych tytułów i cel wydania tych tytułów. Odmowa wydania wierzycielowi tylu tytułów wykonawczych, ilu jest dłużników solidarnych, prowadzi do unicestwienia uprawnień wierzyciela wynikających z solidarności dłużników" (tak: H. Pietrzykowski w: Kodeks postępowania cywilnego. Komentarz. Część trzecia. Postępowanie egzekucyjne, Pietrzkowski Henryk, Ereciński Tadeusz , Warszawa 2007, Wydawnictwo Prawnicze LexisNexis wydanie II)

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ