Egzekucja z nieruchomości obciążonej hipoteką

Pytanie:

"Jak wygląda egzekucja z nieruchomości stanowiącej współwłasność dwóch osób, z których to tylko jedna jest dłużnikiem, przeciwko jednej toczy się postępowanie egzekucyjne? Czy może dojść do sprzedaży nieruchomości? Jak to wygląda? Jak wygląda egzekucja należności pieniężnych z nieruchomości obciążonej hipoteką w przypadku, gdy hipoteką obciążony jest tylko np. 50% udział w tej nieruchomości?"

Odpowiedź prawnika: Egzekucja z nieruchomości obciążonej hipoteką

Nieruchomość może być obciążona hipoteką w całości albo w części stanowiącej udział współwłaściciela (nieruchomość musi być przedmiotem współwłasności w częściach ułamkowych). Jeżeli nieruchomość należy do kilku współwłaścicieli są możliwe dwie sytuacje:

  1. hipoteką jest obciążona cała nieruchomość
  2. hipoteką jest obciążona ułamkowa część nieruchomości stanowiąca udział współwłaściciela

Jeżeli nieruchomość będąca przedmiotem współwłasności kilku współwłaścicieli jest w całości obciążona hipoteką, to dłużnikami rzeczowymi są wszyscy współwłaściciele. Dłużnikiem osobistym jest natomiast ten ze współwłaścicieli, który zaciągnął dług. Jeżeli egzekucja będzie prowadzona z nieruchomości obciążonej hipoteką, to sprzedaży w drodze licytacji ulegnie cała nieruchomość.

 Poniżej zostanie omówiona druga sytuacja. Jeżeli egzekucja jest prowadzona do ułamkowej części nieruchomości, to o zajęciu nieruchomości są zawiadamiani wszyscy współwłaściciele. Stosuje się odpowiednio przepisy o egzekucji z nieruchomości. Sprzedaż w drodze licytacji dotyczy udziału w nieruchomości. Po przeprowadzeniu sprzedaży licytacyjnej przysądzeniu ulega udział w nieruchomości, która od tej pory będzie miał nowego współwłaściciela.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • monia26 2015-05-06 11:27:54

    witam jestem współwłaścicielem nieruchomośći.drugim właścicielem jest moja siostra i na jej częsci jest hipoteka zajęta przez ZUS. Państwo będzie wykupywać część działki pod budowe drogi. Moje pytanie brzmi: czy pieniądze ze sprzedarzy części działki pójdzie na poczet hipoteki czy też ja dostane swoją cześć a siostrze zabiorą na hipoteke.czy ja mam jakieś prawo do ubiegania się o zapłatę za swoją część, czy nie?


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika