Egzekucja z nieruchomości po śmierci dłużnika

Pytanie:

Wierzyciel posiada prawomocny nakaz zapłaty przeciwko dłużnikowi, który umiera. Jeszcze za życia dłużnika zostaje wszczęta egzekucja z jego nieruchomości przez innych wierzycieli. Czy posiadając prawomocny tytuł egzekucyjny wierzyciel może się dołączyć do trwającej egzekucji z nieruchomości?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Śmierć dłużnika w toku postępowania egzekucyjnego jest przesłanką zawieszenia egzekucji z urzędu. Mówi o tym art. 819 par. 1 kodeksu postępowania cywilnego. Postępowanie egzekucyjne podejmuje się z udziałem spadkobierców zmarłego. Jeżeli spadkobiercy dłużnika nie objęli spadku albo nie są znani, a nie ma kuratora spadku, sąd na wniosek wierzyciela ustanowi dla nich kuratora. Powołane reguły dotyczą rzecz jasna sytuacji, gdy śmierć dłużnika nastąpiła w toku egzekucji. Jeżeli jednak zdarzenie to miało miejsce przed skierowaniem tytułu wykonawczego do egzekucji, skuteczność egzekucji zależy od posiadania przez wierzyciela tytułu wykonawczego skierowanego przeciwko spadkobiercom dłużnika. Konieczne jest zatem uzyskanie klauzuli wykonalności na spadkobierców dłużnika, o ile rzecz jasna tacy są a okoliczność ta jest znana wierzycielowi.

Reasumując: śmierć dłużnika przed skierowaniem sprawy do egzekucji skutkuje koniecznością uzyskania klauzuli wykonalności na spadkobierców dłużnika. To z kolei uzależnione jest od faktu przeprowadzenia postępowania spadkowego. Warto dodać, że postępowanie w sprawie stwierdzenia nabycia spadku może wszcząć wierzyciel. Uzyskawszy stosowny tytuł, wierzyciel może dołączyć się do wcześniej wszczętej przez innych wierzycieli egzekucji z nieruchomości, o ile ona trwa, to znaczy o ile są spadkobiercy zmarłego albo kurator spadku po zmarłym ustanowiony przez sąd na wniosek wierzyciela.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: