Egzekucja z rachunku a wynagrodzenia pracowników

Pytanie:

Czy w związku ze zmianą przepisów o egzekucji nadal są wolne od zajęcia komorniczego środki pieniężne zgromadzone na rachunku bankowym na bieżące wynagrodzenia pracownicze? Czy gdy egzekucja już się toczy i w ten sposób były wypłacane wynagrodzenia dla pracowników nadal można w ten sposób uzyskać te środki na wynagrodzenie przez przedłożenie list płac, czy też o takim zwolnieniu ma rozstrzygać Sąd? Jakie są zasady dotyczące już toczących się postępowań egzekucyjnych czy obowiązują stare przepisy czy też nowe do czasu zakończenia tych spraw?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Jeżeli dłużnikiem jest przedsiębiorca, sąd może zezwolić na wypłatę z zajętego rachunku bankowego wynagrodzenia za pracę dla pracowników zatrudnionych u dłużnika wraz z podatkami i ustawowymi ciężarami. Zezwolenie sądu może być udzielone na okres do trzech miesięcy w wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę. Decyduje zatem o tym Sąd nie jest wystarczające przedstawienie listy płac. Decyzję o wypłacie środków z zajętego rachunku bankowego na rzecz pracowników tytułem wynagrodzenia podejmuje Sąd a nie odbywa się to automatycznie na podstawie listy płac.

Jednakże z uwagi na przepis międzyczasowy należy stwierdzić, że postępowania egzekucyjne wszczęte przed dniem wejścia w życie niniejszej ustawy toczą się według przepisów dotychczasowych. Zatem ustawodawca przesądził, że do spraw wszczętych a nie zakończonych stosuje się przepisy dotychczasowe a nie nowe.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY