Egzekucja z rachunku a wypłata wynagrodzenia

Pytanie:

"Na rachunek spółki wpływają okresowo środki, przeznaczane na wypłatę wynagrodzeń. Rachunek został zajęty przez komornika. Czy wyłączenie spod egzekucji świadczeń na rzecz pracowników dotyczy tylko świadczeń bieżących w sensie daty powstania (termin wypłat z umowy o pracę), czy też świadczeń wymagalnych, w tym także przyszłych (np. po zakończeniu miesiąca w którym nastąpił wpływ na rachunek) lub przeszłych (np. zaległych)? Czy w ewentualnym zaskarżeniu działania komornika niesłusznie zajętych środków, chronionych przepisem art. 890 par 2, komornik może kwestionować zasadność wypłaty wynagrodzeń z tytułu nowych umów o pracę zawieranych po dacie zajęcia, jeżeli spółka nie posiada innych środków, motywując to próba obejścia przepisów prawa przez dłużnika, skoro zatrudnia nowych pracowników zalegając z wypłatami wynagrodzeń pracownikom dotychczasowym?"

Odpowiedź prawnika: Egzekucja z rachunku a wypłata wynagrodzenia

Zgodnie z ostatnio znowelizowanym art. 890 kpc, wynikający z zajęcia wierzytelności z rachunku bankowego zakaz wypłat z tego rachunku nie dotyczy bieżących wypłat na wynagrodzenie za pracę wraz z podatkami i innymi ciężarami ustawowymi do wysokości przeciętnego wynagrodzenia z poprzedniego kwartału ogłaszanego przez Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego. Wypłata na wynagrodzenie za pracę następuje po złożeniu komornikowi odpisu listy płac lub innego wiarygodnego dowodu. Zatem mogą być wypłacane jedynie wynagrodzenia bieżące.

Komornik natomiast może powoływać się na dowolnie obrane argumenty, a całość sprawy będzie przedmiotem rozstrzygnięcia sądu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika