Egzekucja ZUS a organ egzekucyjny

Pytanie:

Otrzymałem jako pracodawca polecenie egzekucji należności ZUS z pensji pracownika. Podpisał ją Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego. Natomiast zgodnie z obowiązującą ustawą do egzekucji jest uprawniony Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownik zgłosił sprzeciw motywując to tym, iż dokument jest podpisany przez osobę nieuprawnioną z punkt widzenia ustawy i zgodnie z obowiązującym prawem jest nieważny i zażądał zaniechania wykonywania egzekucji. Czy mam obowiązek realizacji zajęcia, jeżeli dokument jest podpisany przez osobę niewłaściwą z punktu widzenia prawa i czy tym samym nie narażę się na zarzut pracownika o bezprawnym uniemożliwieniu dostępu do zarobionych środków pieniężnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną. Siedzibą Zakładu jest miasto stołeczne Warszawa. W skład Zakładu wchodzą: centrala i terenowe jednostki organizacyjne, czyli oddziały, inspektoraty i biura terenowe.

Organami Zakładu są:

 • Prezes Zakładu, który kieruje działalnością ZUS

 • Zarząd, którego przewodniczącym jest z urzędu Prezes Zakładu,

 • Rada Nadzorcza Zakładu

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń społecznych, w skład Centrali Zakładu wchodzą: 

 1. Gabinet Prezesa; 

 2. Biuro Rady Nadzorczej; 

 3. Departament Administracyjny i Wspomagania Działalności Zakładu; 

 4. Departament Ekonomiczny; 

 5. Departament Eksploatacji Aplikacji Interakcyjnych; 

 6. Departament Eksploatacji Systemów Centralnych; 

 7. Departament Finansów Funduszy; 

 8. Departament Finansów Zakładu; 

 9. Departament Infrastruktury Informatycznej; 

 10. Departament Integracji Europejskiej; 

 11. Departament Inwestycji i Zarządzania Majątkiem; 

 12. Departament Kontroli Płatników Składek; 

 13. Departament Legislacyjno-Prawny; 

 14. Departament Obsługi Klientów; 

 15. Departament Ochrony Informacji; 

 16. Departament Orzecznictwa Lekarskiego; 

 17. Departament Prewencji i Rehabilitacji; 

 18. Departament Realizacji Dochodów; 

 19. Departament Rent Zagranicznych; 

 20. Departament Rewizji Wewnętrznej i Audytu; 

 21. Departament Spraw Pracowniczych; 

 22. Departament Statystyki; 

 23. Departament Świadczeń Pieniężnych; 

 24. Departament Ubezpieczeń i Składek; 

 25. Departament Wdrożenia i Rozwoju KSI; 

 26. Departament Zamówień Publicznych; 

 27. Centralny Ośrodek Szkoleniowy w Osuchowie. 

Z kolei na podstawie § 8 w/w rozporządzenia, terenowymi jednostkami organizacyjnymi Zakładu są oddziały wojewódzkie, obejmujące swoim zakresem działania obszar województwa oraz podlegające im oddziały, inspektoraty i biura terenowe. Oddziałem wojewódzkim Zakładu kieruje dyrektor, a oddziałem, inspektoratem i biurem terenowym - kierownik, odpowiednio: oddziału, inspektoratu i biura terenowego.

Jak więc wynika z powyższych przepisów, dyrektorem oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest dyrektor oddziału wojewódzkiego, a w związku z tym pismo w sprawie egzekucji z wynagrodzenia za pracę jest jak się wydaje podpisane przez odpowiednią osobę, a więc jest ono wystawione zgodnie z przepisami prawa i wywołuje skutki prawne. Pracownik więc nie ma podstaw, aby powoływać się na nieważność przedmiotowego dokumentu, a pracodawca ma obowiązek wykonać obowiązki wskazane w niniejszym piśmie.

Spełniając obowiązek wynikający z powyższego pisma nie narazi się więc Pan na odpowiedzialność w stosunku do pracownika, z kolei nie spełniając tego obowiązku narazi się Pan na określone sankcje ze strony ZUS.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

NA SKÓTY