e-prawnik.pl Porady prawne

Egzekucja ZUS a organ egzekucyjny

Pytanie:

Otrzymałem jako pracodawca polecenie egzekucji należności ZUS z pensji pracownika. Podpisał ją Dyrektor Oddziału Wojewódzkiego. Natomiast zgodnie z obowiązującą ustawą do egzekucji jest uprawniony Dyrektor Oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Pracownik zgłosił sprzeciw motywując to tym, iż dokument jest podpisany przez osobę nieuprawnioną z punkt widzenia ustawy i zgodnie z obowiązującym prawem jest nieważny i zażądał zaniechania wykonywania egzekucji. Czy mam obowiązek realizacji zajęcia, jeżeli dokument jest podpisany przez osobę niewłaściwą z punktu widzenia prawa i czy tym samym nie narażę się na zarzut pracownika o bezprawnym uniemożliwieniu dostępu do zarobionych środków pieniężnych?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Egzekucja ZUS a organ egzekucyjny

29.11.2007

Zgodnie z art. 66 ust. 1 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych Zakład Ubezpieczeń Społecznych jest państwową jednostką organizacyjną i posiada osobowość prawną. Siedzibą Zakładu jest miasto stołeczne Warszawa. W skład Zakładu wchodzą: centrala i terenowe jednostki organizacyjne, czyli oddziały, inspektoraty i biura terenowe.

Organami Zakładu są:

 • Prezes Zakładu, który kieruje działalnością ZUS

 • Zarząd, którego przewodniczącym jest z urzędu Prezes Zakładu,

 • Rada Nadzorcza Zakładu

Zgodnie z § 7 ust. 1 rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 lipca 2007 r. w sprawie nadania statutu Zakładowi Ubezpieczeń społecznych, w skład Centrali Zakładu wchodzą: 

 1. Gabinet Prezesa; 

 2. Biuro Rady Nadzorczej; 

 3. Departament Administracyjny i Wspomagania Działalności Zakładu; 

 4. Departament Ekonomiczny; 

 5. Departament Eksploatacji Aplikacji Interakcyjnych; 

 6. Departament Eksploatacji Systemów Centralnych; 

 7. Departament Finansów Funduszy; 

 8. Departament Finansów Zakładu; 

 9. Departament Infrastruktury Informatycznej; 

 10. Departament Integracji Europejskiej; 

 11. Departament Inwestycji i Zarządzania Majątkiem; 

 12. Departament Kontroli Płatników Składek; 

 13. Departament Legislacyjno-Prawny; 

 14. Departament Obsługi Klientów; 

 15. Departament Ochrony Informacji; 

 16. Departament Orzecznictwa Lekarskiego; 

 17. Departament Prewencji i Rehabilitacji; 

 18. Departament Realizacji Dochodów; 

 19. Departament Rent Zagranicznych; 

 20. Departament Rewizji Wewnętrznej i Audytu; 

 21. Departament Spraw Pracowniczych; 

 22. Departament Statystyki; 

 23. Departament Świadczeń Pieniężnych; 

 24. Departament Ubezpieczeń i Składek; 

 25. Departament Wdrożenia i Rozwoju KSI; 

 26. Departament Zamówień Publicznych; 

 27. Centralny Ośrodek Szkoleniowy w Osuchowie. 

Z kolei na podstawie § 8 w/w rozporządzenia, terenowymi jednostkami organizacyjnymi Zakładu są oddziały wojewódzkie, obejmujące swoim zakresem działania obszar województwa oraz podlegające im oddziały, inspektoraty i biura terenowe. Oddziałem wojewódzkim Zakładu kieruje dyrektor, a oddziałem, inspektoratem i biurem terenowym - kierownik, odpowiednio: oddziału, inspektoratu i biura terenowego.

Jak więc wynika z powyższych przepisów, dyrektorem oddziału Zakładu Ubezpieczeń Społecznych jest dyrektor oddziału wojewódzkiego, a w związku z tym pismo w sprawie egzekucji z wynagrodzenia za pracę jest jak się wydaje podpisane przez odpowiednią osobę, a więc jest ono wystawione zgodnie z przepisami prawa i wywołuje skutki prawne. Pracownik więc nie ma podstaw, aby powoływać się na nieważność przedmiotowego dokumentu, a pracodawca ma obowiązek wykonać obowiązki wskazane w niniejszym piśmie.

Spełniając obowiązek wynikający z powyższego pisma nie narazi się więc Pan na odpowiedzialność w stosunku do pracownika, z kolei nie spełniając tego obowiązku narazi się Pan na określone sankcje ze strony ZUS.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ