e-prawnik.pl Porady prawne

Eksport usług czy sprzedaż krajowa

Pytanie:

Jesteśmy Sp. z o.o. mającą siedzibę i miejsce prowadzenia działalności w Polsce, będącą podatnikiem podatku od towarów i usług. Wykonaliśmy usługę polegającą na wymianie sterownika w komputerze w Ambasadzie Rosyjskiej na terenie Rzeczypospolitej Polskiej. Czy w/w usługę powinniśmy zakwalifikować jako eksport usług, wystawiając fakturę sprzedaży ze stawką VAT 0%? Czy Ambasada Rosji na terenie RP to teren odrębny, neutralny należący do Rosji?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Eksport usług czy sprzedaż krajowa

2.9.2010

Odnosząc się do kwestii dotyczącej uznania za terytorium Polski terenu ambasady należy stwierdzić, że przepisy ustaw podatkowych nie odnoszą się do kwestii terytorialności ambasad i konsulatów. Dlatego też należy powołać przepisy innych aktów prawnych.

Zgodnie z art. 1 ustawy z dnia 12 października 1990r. o ochronie granicy państwowej (Dz. U. Nr 226, poz. 1944 ze zm.) granicą Rzeczypospolitej Polskiej jest powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną, oddzielająca terytorium państwa polskiego od terytoriów innych państw i od morza pełnego. Granica państwowa rozgranicza również przestrzeń powietrzną, wody i wnętrze ziemi.

Nie można zatem uznać poglądu, że teren Ambasady Rosyjskiej w RP, to teren leżący poza terytorium RP.  Zatem świadczenie usług na rzecz Ambasady Rosyjskiej w Polsce powinno być traktowane jak świadczenie usług na terytorium kraju. 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (2)

Re: Eksport usług czy sprzedaż krajowa

danuta

7.11.2012 17:45:17

Re: Eksport usług czy sprzedaż krajowa

Niestety nie wydaje mi się aby wziął Pan pod uwagę wszystkie przepisy. Nie jestem zadowolona z odpowiedzi.

Re: Eksport usług czy sprzedaż krajowa

anna

25.8.2011 9:9:6

Re: Eksport usług czy sprzedaż krajowa

Czy w tej sytuacji nie ma zastosowania paragraf 11 ust1 pkt2 Rozporządzenia M.F. w sprawie wykonania niektórych przepisó ustawy o podatku od towarów i usług. Moim zdaniem odpowiedź ta nie jest wyczerpująca.

Pokaż wszystkie komentarze (2)

Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ