Ekwiwalent za odzież dla pracownika biurowego

Pytanie:

"Zgodnie z kp pracownikowi przysługuje wypłata ekwiwalent za odzież w przypadku, gdy w czasie pracy może ulec ona zniszczeniu lub mocnemu zabrudzeniu. Czy w takim razie pracownikowi biurowemu przysługuje obligatoryjnie taki ekwiwalent, czy jest to w gestii pracodawcy? "

Odpowiedź prawnika: Ekwiwalent za odzież dla pracownika biurowego

Faktycznie, zgodnie z artykułem 237[7] kodeksu pracy ”Pracodawca jest obowiązany dostarczyć pracownikowi nieodpłatnie odzież i obuwie robocze, spełniające wymagania określone w Polskich Normach – między innymi - jeżeli odzież własna pracownika może ulec zniszczeniu lub znacznemu zabrudzeniu". Zgodnie z paragrafem 2 tego artykułu pracodawca może ustalić stanowiska, na których dopuszcza się używanie przez pracowników, za ich zgodą, własnej odzieży i obuwia roboczego, spełniających wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy.

Z treści powyższego przepisu wynika pracodawca ma obowiązek dostarczyć pracownikowi odzież i obuwie robocze, jednak nie w każdym bezwzględnie przypadku, bowiem szczegółowe określenie rodzajów odzieży i obuwia roboczego, których stosowanie jest niezbędne na określonych stanowiskach pracy, następuje w akcie wewnątrzzakładowym. Nadto sam pracodawca określa, na jakich stanowiskach taka odzież jest obowiązkowa.

Należy zatem stwierdzić, iż z przepisów kodeksu pracy nie wynika obowiązek pracodawcy dostarczenia pracownikowi biurowemu takiej odzieży. Pracodawca miałby taki obowiązek ewentualnie, gdyby sam ustalił taką zasadę na omawianym stanowisku pracy.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Alicja 2013-10-18 11:30:05

    prosze o przepis regulujący przyznanie ekwiwalentu dla pracownika socjalnego.

  • zezo 2013-05-04 22:34:44

    §4. Pracownikowi używającemu własnej odzieży i obuwia roboczego, zgodnie z § 2, pracodawca wypłaca ekwiwalent pieniężny w wysokości uwzględniającej ich aktualne ceny.


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika