Emerytura na szczególnych warunkach a odprawa

Pytanie:

Czy osobie przechodzącej na emeryturę z tytułu opieki nad dzieckiem specjalnej troski przysługuje tzw. odprawa emerytalno - rentowa?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Na podstawie art. 92[1] § 1 kodeksu pracy, pracownikowi spełniającemu warunki uprawniające do renty inwalidzkiej lub emerytury, którego stosunek pracy ustał w związku z przejściem na rentę lub emeryturę, przysługuje odprawa pieniężna w wysokości jednomiesięcznego wynagrodzenia. Kodeks pracy nie różnicuje pracowników przechodzących na "normalną" emeryturę od pracowników, którzy przechodzą na emeryturę na szczególnych warunkach. Dlatego należy uznać, że odprawa emerytalna przysługuje także osobie, o której mowa w pytaniu.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

Wanda Olędzka

16.1.2013 9:42:4

Rekompensata

Jestem na wczesniejszej emeryturze ze wzgledu na wiek i lata pracy. W tym roku kończę 60 lat. Mam udokumentowaną pracę 16lat w warunkach szkodliwych. Czy z chwilą przejścia po ukończeniu 60 lat na pełną emeryture należy mi się jakaś rekompensata w ponownym przeliczeniu emerytury? Ostatnio czytałam artykuł o jakichś rekompensatach właśnie w tej sprawie. Czy wogóle jest po co okazywać te dokumenty. Bardzo proszę o dokładną odpowiedz. Pozdrawiam!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 8.11.2004

  Emerytura dla niektórych urodzonych po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r.

  Osoby urodzone po 31 grudnia 1948 r. a przed 1 stycznia 1969 r. zachowują uprawnienia do tzw. wcześniejszej emerytury, tj. przed osiągnięciem powszechnie obowiązującego wieku emerytalnego. Osoby (...)

 • 19.2.2012

  Prawo do emerytury górniczej

  Obowiązująca od 1 stycznia br. ustawa z dnia 27 lipca 2005 r. o zmianie ustawy o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych oraz ustawy – Karta Nauczyciela umożliwiła górnikom (...)

 • 9.12.2004

  Emerytura nauczyciela

  Nauczyciele oraz członkowie ich rodzin mają prawo do zaopatrzenia emerytalnego z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych z uwagi na fakt, iż są pracownikami podlegającymi powszechnemu systemowi ubezpieczeń (...)

 • 20.2.2018

  Odprawa pośmiertna

  Odprawa pośmiertna jest wyrazem tzw. ryzyka socjalnego pracodawcy. Ryzyko socjalne natomiast należy do zasad, które są charakterystyczne dla prawa pracy. Odprawa pośmiertna należy do typu wypłat, (...)

 • 22.7.2009

  Rekompensaty dla osób, które nie mogą przejść na emeryturę pomostową

  W ustawie z dnia 19 grudnia 2008 r. o emeryturach pomostowych przewidziano rekompensaty dla osób, które pracowały przez co najmniej 15 lat w szczególnych warunkach lub w szczególnym (...)