Fałszywe zeznania a wiarygodność zeznań świadka

Pytanie:

"Jaki wpływ na wiarygodność zeznań świadka ma fakt, że był on wcześniej skazany za składanie fałszywych zeznań? Czy sąd może traktować jego zeznania jako wiarygodne, jeśli druga strona sporu kwestionuje treść tych zeznań, czy za wiarygodne uznawane są tylko takie twierdzenia, które potwierdzone zostały innymi dowodami w postaci dokumentów lub zaświadczeń?"

Odpowiedź prawnika: Fałszywe zeznania a wiarygodność zeznań świadka

Przyrzeczenie prawdomówności świadka jest instytucją postępowania karnego. Jej zadaniem jest motywowanie świadka do składania zeznań zgodnych z prawdą. Przyrzeczenie, które polega na złożeniu przez świadka zapewnienia, że będzie on składał zeznania odpowiadające prawdzie może być złożone tylko wobec sądu lub sędziego wyznaczonego.

Złożenie przyrzeczenia prawdomówności jest obowiązkiem świadka. Wyjątek stanowią osoby wskazane w art. 189 kpk, od których w postępowaniu dowodowym przed sądem nie odbiera się przyrzeczenia. Są to:

  • osoby, które nie ukończyły 17 lat,
  • osoby w stosunku do których zachodzi uzasadnione podejrzenie, że z powodu zaburzeń psychicznych nie zdają sobie należycie sprawy ze znaczenia przyrzeczenia,
  • świadek podejrzany o popełnienie przestępstwa będącego przedmiotem postępowania lub pozostającego w ścisłym związku z czynem stanowiącym przedmiot postępowania albo gdy za to przestępstwo został skazany,
  • świadek, który był prawomocnie skazany za fałszywe zeznania lub oskarżenia. 

Rezygnacja z przyjęcia przyrzeczenia od osoby skazanej za składanie fałszywych zeznań dyktowana jest obawą, iż odebranie od tej osoby zeznania niekoniecznie będą odpowiadały prawdzie, skoro już raz osoba ta nie dochowała podobnego przyrzeczenia lub zignorowała pouczenie o odpowiedzialności za fałszywe zeznania. Jednakże pamiętać należy, iż zeznania takiej osoby mimo braku przyrzeczenia nie stanowią z tego powodu gorszego dowodu. Podlegają one – podobnie jak pozostałe dowody zebrane w sprawie – swobodnej ocenie sądu.

Sąd analizując zeznania takiego świadka kierować się będzie zasadami prawidłowego rozumowania oraz wskazań wiedzy i doświadczenia życiowego.  Dlatego o wiarygodności lub niewiarygodności tego dowodu decydować będzie ujawniony w toku rozprawy głównej  całokształt okoliczności sprawy.


Michał Włodarczyk

Radca Prawny

Zajmuje się sprawami osób fizycznych jak również przedsiębiorców. Posiada rozległe doświadczenie w poradnictwie w sprawach życiowych osób fizycznych jak również profesjonalnych problemów prawnych przedsiębiorców. Bazując na swoim doświadczeniu skutecznie doradza w sprawach osób fizycznych jak i przedsiębiorców zawsze dbając o praktyczną stronę problemów prawnych z jakimi zwracają się do niego jego klienci.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

  • Villiger 2013-06-13 16:08:22

    witam,mam teraz rozprawę w sądzie i świadkowie żony kłamią jak najęci(po prostu mówią to co karze adwokat)ale po tym co tutaj jest napisane to widzę że nie ma to żadnego znaczenia co powie świadek....


Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika