Finansowanie leczenia pracowników

Pytanie:

W wyniku zmian wynikających z ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o zmianie ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych uchylony został art. 16 ust. 1 pkt 65, w myśl którego nie uważa się za koszty uzyskania przychodów "kosztów związanych z finansowaniem świadczeń zdrowotnych przez Pracodawcę na rzecz pracowników, z wyjątkiem poniesionych kosztów świadczeń zdrowotnych, do których ponoszenia zobowiązują Pracodawcę przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw". Oznacza to, że pracodawca ma prawo samodzielnie podjąć decyzję o sfinansowaniu leczenia pracowników, a następnie poniesione na ten cel wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Czy istnieją ograniczenia co do wysokości finansowania leczenia pracowników, które można zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z - uchylonym z dniem 1 stycznia 2007 r. - art. 16 ust. 1 pkt 65 ustawy o podatku dochodowym od osób prawnych, nie uważa się za koszty uzyskania przychodów kosztów związanych z finansowaniem świadczeń zdrowotnych przez pracodawcę na rzecz pracowników, z wyjątkiem poniesionych kosztów świadczeń zdrowotnych, do których ponoszenia zobowiązują pracodawcę przepisy Kodeksu pracy oraz innych ustaw.

Uchylenie powyższego przepisu może  sugerować, że pracodawca ma prawo samodzielnie podjąć decyzję o sfinansowaniu leczenia pracowników, a następnie poniesione na ten cel wydatki zaliczyć do kosztów uzyskania przychodu. Należy jednak pamiętać, iż aby dany wydatek mógł być uznany za koszt uzyskania przychodu podatnika, nie tylko nie może być wymieniony w art. 16 ust. 1, ale przede wszystkim musi spełniać przesłanki określone w art. 15 ust. 1 ustawy, zgodnie z którym kosztami uzyskania przychodów są koszty poniesione w celu osiągnięcia przychodów lub zachowania albo zabezpieczenia źródła przychodów, z wyjątkiem kosztów wymienionych w art. 16 ust. 1. Co prawda nie ma jeszcze aktualnych interpretacji wydanych już na gruncie nowego stanu prawnego, nie mniej jednak należy stwierdzić, że trudno sobie wyobrazić, iż organy podatkowe będą zezwalały na nieograniczone zaliczenie wydatków na świadczenia zdrowotne pracowników do kosztów uzyskania przychodów. Zapewne prawo takie będzie się odnosiło przykładowo do szczepień ochronnych, świadczeń związanych ze specyfiką danego stanowiska pracy etc.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 24.8.2018

  Możliwość korzystania przez dzieci z leczenia uzdrowiskowego

  W trosce o zdrowie dzieci przypomnieć należy rodzicom i lekarzom ubezpieczenia zdrowotnego o możliwości uzdrowiskowego leczenia małych pacjentów. Podstawą skorzystania z tej formy leczenia (...)

 • 23.5.2018

  Będzie standard leczenia bólu?

  Projekt określa wystandaryzowany schemat postępowania z pacjentem z dolegliwościami bólowymi, który będzie realizowany na wszystkich poziomach opieki zdrowotnej.

 • 15.1.2019

  Profilaktyczna mastektomia świadczeniem gwarantowanym

  Nowe rozporządzenie wprowadza do wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia szpitalnego nowe świadczenia opieki zdrowotnej. Jako świadczenie gwarantowane została zakwalifikowana (...)

 • 25.9.2017

  Planowe leczenie za granicą

  W ramach transgranicznej opieki zdrowotnej możesz korzystać z tych świadczeń, które przysługują Ci w Polsce. Narodowy Fundusz Zdrowia zwróci Ci koszty tych świadczeń opieki zdrowotnej, (...)

 • 31.3.2017

  Nowelizacja pakietu onkologicznego

  Zmiany w ustawie o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych dotyczą tzw. pakietu onkologicznego. Ustawa wprowadza uproszczoną sprawozdawczość w zakresie prowadzenia (...)