e-prawnik.pl Porady prawne

Forma realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami obecnej Rzeczpospolitej Polskiej

Pytanie:

W jakich formach jest realizowane prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami obecnej Rzeczpospolitej Polskiej?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Forma realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami obecnej Rzeczpospolitej Polskiej

4.5.2011

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej prawo do rekompensaty jest realizowane w jednej z następujących form:

a) zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet:

1. ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa albo

2. ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa, albo

3. opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność

Skarbu Państwa i ceny sprzedaży położonych na nich budynków oraz innych urządzeń lub lokali,

albo

4. opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, o którym mowa w przepisach odrębnych,

albo

b) świadczenia pieniężnego wypłacanego ze środków Funduszu Rekompensacyjnego

Zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej

Polskiej dokonuje się w wysokości równej 20 % wartości tych nieruchomości. Wysokość

świadczenia pieniężnego stanowi 20 % wartości pozostawionych nieruchomości.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ