Forma realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami obecnej Rzeczpospolitej Polskiej

Pytanie:

W jakich formach jest realizowane prawo do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza granicami obecnej Rzeczpospolitej Polskiej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 13 ustawy z dnia 8 lipca 2005 r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej prawo do rekompensaty jest realizowane w jednej z następujących form:

a) zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej Polskiej na poczet:

1. ceny sprzedaży nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa albo

2. ceny sprzedaży prawa użytkowania wieczystego przysługującego Skarbowi Państwa, albo

3. opłat z tytułu użytkowania wieczystego nieruchomości gruntowych stanowiących własność

Skarbu Państwa i ceny sprzedaży położonych na nich budynków oraz innych urządzeń lub lokali,

albo

4. opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności nieruchomości stanowiących własność Skarbu Państwa, o którym mowa w przepisach odrębnych,

albo

b) świadczenia pieniężnego wypłacanego ze środków Funduszu Rekompensacyjnego

Zaliczenia wartości nieruchomości pozostawionych poza obecnymi granicami Rzeczypospolitej

Polskiej dokonuje się w wysokości równej 20 % wartości tych nieruchomości. Wysokość

świadczenia pieniężnego stanowi 20 % wartości pozostawionych nieruchomości.


Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 31.10.2006

  Diety zagraniczne - Sposób rozliczania delegacji zagranicznych

  Podróżą służbową odbywaną poza granicami kraju jest wykonywanie zadania w terminie i w państwie określonym przez pracodawcę. Czas pobytu pracownika poza granicami kraju liczy się w takim (...)

 • 7.9.2018

  Będzie więcej weteranów działań poza granicami państwa?

  Przedstawiony przez Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej projekt ustawy o zmianie ustawy o weteranach działań poza granicami państwa przewiduje modyfikację definicji weterana, polegającą na umożliwieniu (...)

 • 15.7.2017

  Czym jest użytkowanie wieczyste?

  Użytkowanie wieczyste to prawo o charakterze dość mocno zbliżonym do prawa własności, jednak nie tożsame z nim. W pewien sposób przypomina także ograniczone prawa rzeczowe. Użytkowanie (...)

 • 5.11.2018

  Co nowego dla żołnierzy?

  Uczestnicy misji zagranicznych, którzy wielokrotnie brali udział w działaniach poza granicami państwa, ale – z uwagi na charakter i potrzeby misji – jednorazowy czas ich trwania (...)

 • 18.9.2018

  Umowa zlecenie - Co musisz wiedzieć o umowie zlecenie

  Z tego tekstu dowiesz się, czym umowa zlecenie różni się od umowy o dzieło. Czy zlecenie obejmuje wyłącznie dokonywanie czynności prawnych? Czy w każdym czasie możesz wypowiedzieć umowę (...)