Formy czynności procesowych

Pytanie:

Sądy rozstrzygają sprawy i tytułują je różnie, zależnie od rodzaju sprawy. Kiedy dawany jest określony tytuł, np. ugoda, wyrok, orzeczenie, postanowienie itd.?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Oznaczenie konkretnego dokumentu jako wyrok czy postanowienie służy przede wszystkim wskazaniu, z jakim dokumentem mamy do czynienia i wskazaniu, jaka czynność procesowa jest dokumentowana. O tym w jakiej formie zostanie załatwiona określona kwestia decydują przepisy prawa.

Przykładowo: według kodeksu postępowania karnego wyrok może być wydany wówczas, gdy ta ustawa przewiduje obowiązek jego wydania. Jeżeli ustawa nie wymaga wydania wyroku, sąd wydaje postanowienie. Z kolej w kwestiach nie wymagających postanowienia prezes sądu, przewodniczący wydziału, przewodniczący składu orzekającego albo upoważniony sędzia wydają zarządzenia.

W postępowaniu cywilnym z kolei w wyroku sąd orzeka co do istoty sprawy (w postępowaniu nieprocesowym jest to postanowienie co do istoty sprawy). Postanowieniem - w procesie - sąd rozstrzyga kwestie "poboczne", nie rozstrzyga w nich co do istoty sprawy; natomiast w postępowaniu nieprocesowym także istotę sprawy sąd rozstrzyga postanowieniem. Zarządzenia są wydawane wówczas, gdy przepis prawa przewiduje taką formę czynności.

Termin „orzeczenie” jest nazwą zbiorczą, która obejmuje wyrok i postanowienie, a także nakazy zapłaty w postępowaniu cywilnym. Zarządzenie nie jest orzeczeniem.

Z kolei ugoda jako dokument jest zapisem konkluzji i porozumień, do których doszły strony w postępowaniu mediacyjnym czy pojednawczym.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: