Funkcjonariusz publiczny

Pytanie:

Czy radny gminy jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu kodeksu karnego?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

W rozumieniu kodeksu karnego,  funkcjonariuszem publicznym jest, między innymi, osoba będąca pracownikiem administracji rządowej, innego organu państwowego lub samorządu terytorialnego, chyba że pełni wyłącznie czynności usługowe, a także inna osoba w zakresie, w którym uprawniona jest do wydawania decyzji administracyjnych. Zatem w rozumieniu kk, radny nie jest funkcjonariuszem publicznym, gdyż nie jest on pracownikiem

 

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (1)

GABI

14.6.2010 19:2:14

Re: Funkcjonariusz publiczny

czy sekretarz sądowy jest funkcjonariuszem publicznym w rozumieniu kodeksu karnego


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: