Groźba karalna - tryb ścigania

Pytanie:

Witam, chciałbym się dowiedzieć jak wygląda tryb ścigania z przestępstwa groźby karalnej?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 190 § 2 kk stanowi, że ten typ przestępstwa jest ścigany na wniosek. W sprawach o przestępstwa ścigane na wniosek postępowanie z chwilą złożenia wniosku toczy się z urzędu. Organ ścigania poucza osobę uprawnioną do złożenia wniosku o przysługującym jej uprawnieniu (art. 12 kpk). Wniosek o ściganie może stanowić osobne pismo, jak również zostać zamieszczony w zawiadomieniu o popełnieniu przestępstwa (np. poprzez sformułowanie: „wnoszę o ściganie X w sprawie kierowania gróźb karalnych”). Zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa składa się ustnie do protokołu lub pisemnie. Jeśli zawiadomienie składałby Pan ustnie, to jego treść zostanie zaprotokołowana, jednocześnie będzie Pan mógł do tego samego protokołu złożyć wniosek o ściganie oraz zostać przesłuchany w charakterze świadka (art. 304a kpk). Zawiadomienie może Pan złożyć zarówno na policji, jak i w prokuraturze. W sprawie zasadniczo powinno prowadzone być dochodzenie, a to należy do kompetencji policji. Sam prokurator też oczywiście może je prowadzić – jeśli Pana zawiadomienie trafiłoby do prokuratora, to zdecyduje on czy będzie postępowanie prowadził sam czy przekaże je policji (w tym drugim przypadku będzie nadzorował prowadzone postępowanie).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: