Grzywna za niedopełnienie obowiązków

Pytanie:

Z jakimi konsekwencjami musi liczyć się inwestor, który po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczął roboty bez zgłoszenia o rozpoczęciu robót oraz bez kierownika budowy? Roboty są już dosyć daleko zaawansowane.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Karnoprawną konsekwencją braku zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowlanych oraz o braku wyznaczenia kierownika budowy jest możliwość nałożenia na inwestora kary grzywny za niedopełnienie tychże obowiązków. Brak nadzoru budowlanego przez kierownika budowy upoważnia także organ nadzoru budowlanego do wstrzymania prac budowlanych, gdyż mogą one spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska (art. 50 ust. 1 ptk. 2) prawa budowlanego).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY