Grzywna za niedopełnienie obowiązków

Pytanie:

Z jakimi konsekwencjami musi liczyć się inwestor, który po uzyskaniu pozwolenia na budowę rozpoczął roboty bez zgłoszenia o rozpoczęciu robót oraz bez kierownika budowy? Roboty są już dosyć daleko zaawansowane.

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Karnoprawną konsekwencją braku zawiadomienia o rozpoczęciu prac budowlanych oraz o braku wyznaczenia kierownika budowy jest możliwość nałożenia na inwestora kary grzywny za niedopełnienie tychże obowiązków. Brak nadzoru budowlanego przez kierownika budowy upoważnia także organ nadzoru budowlanego do wstrzymania prac budowlanych, gdyż mogą one spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi lub mienia bądź zagrożenie środowiska (art. 50 ust. 1 ptk. 2) prawa budowlanego).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • Sankcje z RODO

  Nowe rozporządzenie o ochronie danych uprawnia organ nadzorczy do nakładania administracyjnych kar pieniężnych. Kary powinny być proporcjonalne i odstraszające.

 • Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego

  Rejestr obejmuje podmioty, na które przepisy ustaw nakładają obowiązek uzyskania wpisu do tego Rejestru. Rejestr składa się z rejestru przedsiębiorców, rejestru stowarzyszeń, innych organizacji (...)

 • Prezes UODO nałożyła pierwszą karę pieniężną

  Za niedopełnienie obowiązku informacyjnego Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO) nałożyła pierwszą karę w wysokości ponad 943 tys. zł.

 • Kiedy musisz powołać służbę bhp?

  Jeżeli pracodawca zatrudnia więcej niż 100 pracowników, to ma obowiązek utworzyć w swoim zakładzie pracy służbę bezpieczeństwa i higieny pracy. Służba bhp pełni funkcje doradcze i kontrolne (...)

 • Egzekucja alimentów ma być skuteczniejsza

  Elektroniczny przepływ informacji w sprawie dłużników alimentacyjnych między służbami i  instytucjami a komornikami sądowymi oraz sankcje za nielegalne zatrudnienie oraz aktywizacja (...)

NA SKÓTY