Hałas z sąsiedniej nieruchomości

Pytanie:

Koło mojego domu (osiedle domków jednorodzinnych) powstał ogródek piwny. W każdy weekend gra tam bardzo głośna muzyka - szyby drżą w oknach i słychać ją w całym domu. Wielokotnie zgłaszaliśmy to straży miejskiej, która jest bezradna, gdyż właściciel posiada wszytkie zezwolenia. Czy jest jakaś możliwość, by cofnięto im pozwolenie na muzyke (tak głośną)? Wydaje mi się, że istnieje przepisy, które mówią o dopuszczalnej dawce decybeli?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Dopuszczalne poziomy hałasu w środowisku określa rozporządzenie Ministra Ochrony Środowiska, Zasobów Naturalnych i Leśnictwa z dnia 13 maja 1998 r. w sprawie dopuszczalnych poziomów hałasu w środowisku. Za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu grożą kary. Górna jednostowa stawka kary za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu wynosi 48 zł za 1 dB przekroczenia( rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 29 września 2001 r. o wysokości jednostkowych stawek kar za przekroczenie dopuszczalnego poziomu hałasu). Ponadto zakłócanie spokoju, porządku publicznego , spoczynku nocnego krzykiem, hałasem lub innym wybrykiem stanowi zgodnie z kodeksem wykroczeń wykroczenie. Osoba ta będzie podlegać karze aresztu, ograniczenia wolności albo grzywny. Zgodnie z art. 144 kodeksu cywilnego właściciel nieruchomości powinien przy wykonywaniu swojego prawa powstrzymywać się od wszelkich działań, które by zakłócały korzystanie z nieruchomości sąsiednich ponad przeciętną miarę, wynikającą ze społeczno-gospodarczego przeznaczenia nieruchomości i stosunków miejscowych. Powinien więc również powstrzymać się od emisji nadmiernego hałasu. Przeciwko tej osobie właścicielowi będzie przysługiwało roszczenie o przywrócenie stanu zgodnego z prawem i o zaniechanie naruszeń.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: