Import towarów z Rosji

Pytanie:

Firma z siedzibą w Rosji z polską rejestracją VAT i polskim numerem VAT (i zarejestrowana dla VAT również w Rosji) wysyła do Polski towary. Nabywcą jest firma z Polski. Jaki numer NIP/VAT sprzedawcy będzie na fakturze: polski czy rosyjski?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju. Zatem w takiej sytuacji podatnikiem został uczyniony podmiot, który dokonuje nabycia w kraju towarów (importer) od dostawcy, który nie posiada siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, przepisu art. 17 ust. 1 pkt 5 nie stosuje się jednak w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju. Podatnik zagraniczny może bowiem zarejestrować się również w Polsce, jeśli zamierza rozliczać VAT w Polsce. Zatem firma z kraju trzeciego (np. z Rosji), zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT i posługująca się polskim numerem NIP może dokonać sama rozliczenia podatku VAT w Polsce i wtedy nabywca towarów nie będzie obowiązany do jego rozliczania (nie będzie podatnikiem VAT od tej transakcji).

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE:

 • 16.7.2014

  Kupujesz elektroniczną pamiątkę z wakacji - uważaj, możesz zapłacić VAT

  Z treści ustawy o podatku od towarów i usług wynika, że zwolniony z podatku jest import towarów przywożonych w bagażu osobistym podróżnego przybywającego z terytorium państwa trzeciego na terytorium (...)

 • 4.1.2006

  Transakcje wewnątrzwspólnotowe w VAT

  Transakcje wewnątrzwspólnotowe są na gruncie podatku VAT dostawami towarów, w których stronami są podatnicy VAT z dwóch państw członkowskich Unii Europejskiej. Transakcje te można porównać (...)

 • 24.4.2007

  Jak wystawia się faktury dokumentujące obrót wewnątrzwspólnotowy?

  Faktury unijne, wystawiane przez kontrahentów zagranicznych z tytułu dostawy towaru do Polski, stanowią dla podatnika VAT dokumentację wewnątrzwspólnotowego nabycia towaru. Częstym błędem popełnianym (...)

 • 24.5.2004

  Wystawianie faktur po 1 maja 2004 r.

  Od 1 maja 2004 r. obowiązuje nowa ustawa o podatku od towarów i usług, która zastąpiła poprzednio obowiązującą ustawę o podatku od towarów i usług oraz podatku akcyzowym. Wraz z wejściem w (...)

 • 28.4.2006

  Opodatkowanie usług naukowo-badawczych VAT-em

  W niedawnym piśmie Ministerstwo Finansów odniosło się do kwestii opodatkowania usług naukowo-badawczych podatkiem od towarów i usług podatkiem od towarów i usług. W niniejszym opracowaniu przedstawiono (...)