Import towarów z Rosji

Pytanie:

"Firma z siedzibą w Rosji z polską rejestracją VAT i polskim numerem VAT (i zarejestrowana dla VAT również w Rosji) wysyła do Polski towary. Nabywcą jest firma z Polski. Jaki numer NIP/VAT sprzedawcy będzie na fakturze: polski czy rosyjski?"

Odpowiedź prawnika: Import towarów z Rosji

Zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 5 ustawy o podatku od towarów i usług (VAT), podatnikami są również osoby prawne, jednostki organizacyjne niemające osobowości prawnej oraz osoby fizyczne nabywające towary, jeżeli dokonującym ich dostawy na terytorium kraju jest podatnik nieposiadający siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju. Zatem w takiej sytuacji podatnikiem został uczyniony podmiot, który dokonuje nabycia w kraju towarów (importer) od dostawcy, który nie posiada siedziby, stałego miejsca prowadzenia działalności lub stałego miejsca zamieszkania na terytorium kraju.

Jak stanowi art. 17 ust. 2 ustawy o VAT, przepisu art. 17 ust. 1 pkt 5 nie stosuje się jednak w przypadku świadczenia usług i dostawy towarów, od których podatek należny został rozliczony przez usługodawcę lub dokonującego dostawy towarów na terytorium kraju. Podatnik zagraniczny może bowiem zarejestrować się również w Polsce, jeśli zamierza rozliczać VAT w Polsce. Zatem firma z kraju trzeciego (np. z Rosji), zarejestrowana w Polsce jako podatnik VAT i posługująca się polskim numerem NIP może dokonać sama rozliczenia podatku VAT w Polsce i wtedy nabywca towarów nie będzie obowiązany do jego rozliczania (nie będzie podatnikiem VAT od tej transakcji).


Piotr Geliński

Doradca podatkowy

Doradca podatkowy nr 10841; magister prawa (absolwent Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Gdańskiego).

Od 2002 r. zdobywał doświadczenie jako współpracownik znanych kancelarii prawnych i kancelarii doradztwa podatkowego. Od 2008 r. wykonuje zawód doradcy podatkowego obecnie w formie spółki doradztwa podatkowego;

Specjalizuje się w: udzielaniu porad, opinii i wyjaśnień z zakresu obowiązków podatkowych; analizie obciążeń podatkowych i ich optymalizacji, planowaniu podatkowym; ocenie umów pod względem wynikających z nich obowiązków podatkowych; doradztwie w sporach z organami podatkowymi, podczas kontroli podatkowej i skarbowej oraz w postępowaniach z zakresu zobowiązań podatkowych, w tym także w postępowaniach sądowoadministracyjnych.

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika