e-prawnik.pl Porady prawne

Odsprzedaż zużytych środków trwałych pracownikom

Pytanie:

Spółka z o.o. zamierza odsprzedać pracownikom część w pełni zamortyzowanych, przestarzałych komputerów. Utraciły one swoją przydatność dla firmy, aczkolwiek dla celów użytku domowego mogą jeszcze popracować. Firma zamierza sprzedawać stare komputery za kwoty symboliczne 50-100 zł. Czy sprzedając zużyty sprzęt komputerowy pracownikom, należy wystawiać faktury VAT, czy sporządzać umowy kupna-sprzedaży? Czy sprzedając nieprzydatny sprzęt za symboliczne kwoty, firma nie narazi się na zarzut przestępstwa (wykroczenia) podatkowego?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Odsprzedaż zużytych środków trwałych pracownikom

15.5.2008

W przypadku sprzedaży przez podatnika VAT zużytych środków trwałych często nie ma możliwości skorzystania ze zwolnienia z VAT przy sprzedaży, gdyż w stosunku do tych towarów przysługiwało podatnikowi prawo do obniżenia kwoty podatku należnego o kwotę podatku naliczonego (zatem nie spełnią się warunki do zwolnienia sprzedaży towarów używanych, zgodnie z art. 43 ust. 1 pkt 2 ustawy o VAT). Sprzedaż taka będzie zatem opodatkowana VAT i co do zasady podatnik powinien wystawić fakturę VAT obejmującą taką sprzedaż (jeśli sprzedaż następuje na rzecz osób fizycznych nieprowadzących działalności gospodarczej fakturę wystawia się na ich żądanie). Nie ma przy tym znaczenia, że podatnik zamierza sprzedaż zużyte środki trwałe na rzecz swoich pracowników. Przepisy nie wymagają podpisywania umów sprzedaży, chociaż oczywiście strony mogą podpisać taką umowę.

Cena jest kwestią ustaleń pomiędzy stronami, a kwota sprzedaży przestarzałych komputerów za 50-100 zł jest często kwotą odzwierciedlającą ich wartość rynkową. Stąd nie można mówić, aby podatnik narażał się na zarzut popełnienia przestępstwa (wykroczenia) skarbowego.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ