e-prawnik.pl Porady prawne

Kasacja od roszczeń z zakresu prawa pracy

Pytanie:

Od jakiej kwoty można wnosić kasację do Sądu Najwyższego w sprawach rozpatrywanych przez Sąd Pracy?

Masz inne pytanie do prawnika?

Odpowiedź prawnika: Kasacja od roszczeń z zakresu prawa pracy

Jeżeli sprawa dotyczy majątkowych roszczeń wynikających z prawa pracy wartość przedmiotu sprawy nie powinna być niższa niż 10 tysięcy złotych. Należy również podkreślić, iż kasacja nie przysługuje w sprawach z zakresu prawa pracy, które dotyczą kar porządkowych, świadectwa pracy i świadczeń z tym związanych, jak również spraw o deputaty i ich ekwiwalenty.

Potrzebujesz porady prawnej?