Komandytariusz - pełnomocnictwo w sp.k.

Pytanie:

"Czy komplementariusz spółki komandytowej może dać pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań (podpisywanie kontraktów handlowych) komandytariuszowi?"

Odpowiedź prawnika: Komandytariusz - pełnomocnictwo w sp.k.

Odpowiedź w tej kwestii zawarta jest w art. 118 Kodeksu spółek handlowych.

 

Art. 118. § 1. Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik.  

§ 2. Jeżeli komandytariusz dokona w imieniu spółki czynności prawnej, nie ujawniając swojego pełnomocnictwa, odpowiada za skutki tej czynności wobec osób trzecich bez ograniczenia; dotyczy to także reprezentowania spółki przez komandytariusza, który nie ma umocowania albo przekroczy jego zakres. 

Z przytoczonej regulacji wyraźnie wynika uprawnienie komandytariusza do występowania w imieniu spółki wyłącznie w charakterze pełnomocnika. Jako, że prokura stanowi szczególny rodzaj instytucji pełnomocnictwa, art. 118 należy uznać za dający uprawnienie również do uczynienia komandytariusza prokurentem.

 


Najważniejsze informacje prawne w jednym miejscu - obserwuj nas na Google News!


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika