Prawo spółek: Spółka komandytowa - Porady prawne

Skutki prawne wyjścia ze spółki komandytowej.

Jakie mogą być skutki prawne wyjścia ze spółki komandytowej oraz ze spółki z o.o. Spółka z o.o. ?

Komandytariusz - pełnomocnictwo w sp.k.

Czy komplementariusz spółki komandytowej może dać pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań (podpisywanie kontraktów handlowych) komandytariuszowi?

Obecność notariusza na walnym zgromadzeniu S.K.A.

Czy walne zgromadzenie akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej gdzie wszystkie akcje sa imienne i statut nie przewiduje innych akcji musi być odbywane przy udziale notariusza?

Zmiana wysokości wkładu komplementariusza a zgłoszenie do KRS.

Komplementariusz wniósł do spółki komandytowej (w trakcie jej trwania) dodatkowy wkład pieniężny. Czy konieczne jest zgłaszanie zmiany umowy do KRS?

Wypowiedzenie umowy spółki komandytowej

W jaki sposób wypowiedzieć umowę spółki komandytowej?

Umowa spółki komandytowej

Jakie elementy powinna określać umowa spółki komandytowej?

Charakter spółki komandytowej

Jaki jest prawny charakter spółki komandytowej?

Założenie spółki komandytowej przez obywatela Kanady

Mój znajomy jest obywatelem Kanady. Czy może on wraz ze mną założyć spółkę komandytową w Polsce?

Umowa spółki komandytowej

Jakie elementy powinna zawierać umowa spółki komandytowej?

Zawiadomienie o zawarciu umowy spółki komandytowej

Witam. Zamierzam zawrzeć umowę spółki komandytowej. Jaką instytucję należy zawiadomić o zawarciu takiej umowy?

Zgłoszenie spółki komandytowej do sądu rejestrowego

Jakie informacje należy zawrzeć w zgłoszeniu spółki komandytowej do sądu rejestrowego?

Komplementariusz spółki komandytowej

Kim jest komplementariusz spółki komandytowej?

Pozycja prawna komandytariusza spółki komandytowej

Jak wygląda pozycja prawna komandytariusza spółki komandytowej?

Zgłoszenie spółki komandytowej do rejestru sądowego

W jakiej formie powinno nastąpić zgłoszenie spółki komandytowej do rejestru sądowego?

Spółka komandytowa a Kodeks spółek handlowych

W jaki sposób Kodeks spółek handlowych definiuje pojęcie spółki komandytowej?

Elementy umowy spółki komandytowej

Jakie elementy, zgodnie z przepisami Kodeksu spółek handlowych, powinna zawierać umowa spółki komandytowej?

Zwiększenie wkładu w kapitale zakładowym spółki komandytowej

Czy wspólnik spółki komandytowej może samodzielnie zwiększyć swój wkład w kapitale zakładowym spółki?

Zasady oznaczania firmy spółki komandytowej

Jakie są zasady oznaczania firmy spółki komandytowej?

Nazwa spółki, której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Jak powinna być nazwana firma spółki, której komplementariuszem jest spółka z ograniczoną odpowiedzialnością?

Zasady jakim powinna odpowiadać firma spółki komandytowej

Jak polska doktryna określa zasady jakim powinna odpowiadać firma spółki komandytowej?

Odpowiedzialność w spółce komandytowej

Jak wygląda odpowiedzialność spółki komandytowej czy jest ona najatrakcyjniejszą, ze względu na odpowiedzialność, formą prowadzenia działalności ?

Szkoda a odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej

Jak to jest z odpowiedzialnością wspólników spółki cywilnej? Czy w razie szkody spowodowanej działalnością spółki odpowiadają wspólnicy czy sama spółka? Czy lepiej jest przekształcić taką (...)

Zmiana udziałów w sp. komandytowej

Wspólnicy sp. komandytowej (sp. z o.o. - komplementariusz + 4 osoby fizyczne komandytariusze) rozważają zmianę w wysokości udziałów. W chwili obecnej każdy ze wspólników posiada po 20% udziałów. (...)

Nazwa spółki komandytowej

Planujemy założyć spółkę komandytową, gdzie jedynym komplementariuszem będzie \"XXX sp. z o.o.\". Czy nowa spółka może mieć nazwę: \"XXX Usługi sp. z o.o. sp. k.\" lub \"Usługi XXX sp. z (...)

Organy spółki komandytowej

Jakie są organy w spółce komandytowej, czy można w niej np. powołać zarząd i w jaki sposób podejmowane są uchwały przez komandytariuszy i komplementariuszy?

Suma komandytowa a kapitał zakładowy

Czy suma komandytowa to to samo co kapitał zakładowy? Czy jest określona minimalna suma komandytowa/ kapitał zakładowy i jak jest on wpłacany przez komplementariuszy i komandytariuszy?

Czas oczekiwania na zarejestrowanie spółki

Czy jest jakiś termin na rejestrację spółki komandytowej przez sąd od momentu złożenia kompletnego wniosku o taką rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym?

Pozywana spółka z o.o. spółka komandytowa

Moim dłużnikiem jest "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa". Czy jako pozwanego wpisuje się w pozwie ten dziwny twór czy może komplementariuszy, komandytariuszy?

Zmiana PKD a umowa spółki

Spółka istnieje wiele lat na rynku. Posiada w umowie spółki wpisane PKD bardzo obszernie. Została zmieniona ustawa o PKD i jest nowe. Stare obowiązuje do końca roku. Czy spółka ma obowiązek zmieniać (...)

Dostęp do akt komorniczych

Jako dłużnik mam prawo do przeglądania akt postępowania egzekucyjnego, które zgodnie z art.9 w zw. 13 § 2 k.p.c. jest rozpoznawane jawnie. Niestety komornik prowadzący postępowanie odmówił mi (...)

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika