Prawo spółek: Spółka komandytowa - Porady prawne

Skutki prawne wyjścia ze spółki komandytowej.

Jakie mogą być skutki prawne wyjścia ze spółki komandytowej oraz ze spółki z o.o. Spółka z o.o. ?

Komandytariusz - pełnomocnictwo w sp.k.

Czy komplementariusz spółki komandytowej może dać pełnomocnictwo do zaciągania zobowiązań (podpisywanie kontraktów handlowych) komandytariuszowi?

Obecność notariusza na walnym zgromadzeniu S.K.A.

Czy walne zgromadzenie akcjonariuszy w spółce komandytowo-akcyjnej gdzie wszystkie akcje sa imienne i statut nie przewiduje innych akcji musi być odbywane przy udziale notariusza?

Zmiana wysokości wkładu komplementariusza a zgłoszenie do KRS.

Komplementariusz wniósł do spółki komandytowej (w trakcie jej trwania) dodatkowy wkład pieniężny. Czy konieczne jest zgłaszanie zmiany umowy do KRS?

Pozycja prawna komandytariusza spółki komandytowej

Jak wygląda pozycja prawna komandytariusza spółki komandytowej?

Zwiększenie wkładu w kapitale zakładowym spółki komandytowej

Czy wspólnik spółki komandytowej może samodzielnie zwiększyć swój wkład w kapitale zakładowym spółki?

Szkoda a odpowiedzialność wspólników spółki cywilnej

Jak to jest z odpowiedzialnością wspólników spółki cywilnej? Czy w razie szkody spowodowanej działalnością spółki odpowiadają wspólnicy czy sama spółka? Czy lepiej jest przekształcić taką (...)

Organy spółki komandytowej

Jakie są organy w spółce komandytowej, czy można w niej np. powołać zarząd i w jaki sposób podejmowane są uchwały przez komandytariuszy i komplementariuszy?

Suma komandytowa a kapitał zakładowy

Czy suma komandytowa to to samo co kapitał zakładowy? Czy jest określona minimalna suma komandytowa/ kapitał zakładowy i jak jest on wpłacany przez komplementariuszy i komandytariuszy?

Pozywana spółka z o.o. spółka komandytowa

Moim dłużnikiem jest "spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa". Czy jako pozwanego wpisuje się w pozwie ten dziwny twór czy może komplementariuszy, komandytariuszy?

Zmiana PKD a umowa spółki

Spółka istnieje wiele lat na rynku. Posiada w umowie spółki wpisane PKD bardzo obszernie. Została zmieniona ustawa o PKD i jest nowe. Stare obowiązuje do końca roku. Czy spółka ma obowiązek zmieniać (...)

Dostęp do akt komorniczych

Jako dłużnik mam prawo do przeglądania akt postępowania egzekucyjnego, które zgodnie z art.9 w zw. 13 § 2 k.p.c. jest rozpoznawane jawnie. Niestety komornik prowadzący postępowanie odmówił mi (...)

Odpowiedzialność podatkowa komandytariusza

Czy komandytariusz spółki komandytowej odpowiada za zobowiązania podatkowe spółki? W szczególności chodzi mi o zobowiązania z tytułu podatku dochodowego.

Umowa na wynajem lokalu między komandytariuszem

Adres siedziby spółki komandytowej znajduje się w mieszkaniu jednego ze wspólników - komandytariusza. Czy musi zostać zawarta umowa na wynajem lokalu między wspólnikiem a spółką, czy wystarczy (...)

Sposób podziału zysku w spółkach osobowych

Wspólnicy zamierzają utworzyć spółkę komandytową. Jedna osoba fizyczna komplementariusz, jedna osoba fizyczna komandytariusz. Generalnie podczas analizy ksh pojawia się problem, kiedy dany przepis (...)

Masz inne pytanie do prawnika?

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika