Zwiększenie wkładu w kapitale zakładowym spółki komandytowej

Pytanie:

Czy wspólnik spółki komandytowej może samodzielnie zwiększyć swój wkład w kapitale zakładowym spółki?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Art. 50 § 2 Kodeksu spółek handlowych przewiduje, że wspólnik nie jest uprawniony ani zobowiązany do podwyższenia umówionego wkładu. Zwiększenie wkładów wymaga zatem zmiany umowy spółki. Zgodnie z przepisem art. 9 ksh w spółkach osobowych zmiana postanowień umowy spółki wymaga zgody wszystkich wspólników, chyba że umowa stanowi inaczej. W zakresie ustalenia trybu takiej zmiany pomocna będzie więc analiza treści umowy spółki. Oświadczenie woli wymaga formy aktu notarialnego.
Zmiana umowy spółki komandytowej powinna zostać zgłoszona sądowi rejestrowemu – w rejestrze przedsiębiorców ujawniony jest m.in. przedmiot wkładu każdego komandytariusza, z zaznaczeniem, w jakiej części został wniesiony, oraz zwroty wkładów choćby częściowe. Zgodnie z art. 47 ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym, podmioty podlegające obowiązkowi wpisu do rejestru przedsiębiorców są obowiązane zgłaszać wymagane informacje oraz ich zmiany, niezależnie od obowiązków wynikających z odrębnych przepisów, chyba że ustawa stanowi inaczej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

NA SKÓTY