Organy spółki komandytowej

Pytanie:

Jakie są organy w spółce komandytowej, czy można w niej np. powołać zarząd i w jaki sposób podejmowane są uchwały przez komandytariuszy i komplementariuszy?

Masz inne pytanie do prawnika?

ODPOWIEDŹ PRAWNIKA

Proszę o zapoznanie się z treścią

Zasady funkcjonowania spółki komandytowej

Spółkę reprezentują komplementariusze, których z mocy umowy spółki albo prawomocnego orzeczenia sądu nie pozbawiono prawa reprezentowania spółki. Komandytariusz może reprezentować spółkę jedynie jako pełnomocnik. W spółce tej nie działa zarząd. W sprawach przekraczających zakres zwykłych czynności spółki wymagana jest zgoda komandytariusza, chyba że umowa spółki stanowi inaczej.

Ponadto, w sprawach nieuregulowanych do spółki komandytowej stosuje się odpowiednio przepisy o spółce jawnej.

Potrzebujesz porady prawnej?

KOMENTARZE (0)

Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!


Dodaj komentarz

DODAJ KOMENTARZ

ZOBACZ TAKŻE: