Zmiana wysokości wkładu komplementariusza a zgłoszenie do KRS.

Pytanie:

"Komplementariusz wniósł do spółki komandytowej (w trakcie jej trwania) dodatkowy wkład pieniężny. Czy konieczne jest zgłaszanie zmiany umowy do KRS?"

Odpowiedź prawnika: Zmiana wysokości wkładu komplementariusza a zgłoszenie do KRS.

Należy zauważyć, iż obowiązek wpisu do KRS (w odniesieniu do spółki) jest regulowany zarówno w KSH, jak i ustawie o KRS. Jednakże wystarczające będzie wskazanie samego uregulowania z KRS, gdyż definiuje ono dane obligatoryjne dla spółki komandytowej w sposób szerszy.

I tak art. 38 ustawy o KRS wymienia następujące dane, które należy zamieścić w rejestrze:

1) firmę i jej oznaczenie,
2) oznaczenie że jest to spółka komandytowa,
3) siedzibę i adres,
4) jeżeli spółka posiada oddziały, także ich siedzibę i adres,
5) numer REGON,
6) oznaczenie poprzedniego numeru rejestru sądowego lub numeru w ewidencji działalności gospodarczej,
7) jeżeli spółka wpisana do rejestru przedsiębiorców utworzona została w wyniku przekształcenia lub połączenia innych spółek, zamieszczenie wzmianki o sposobie powstania oznaczenia poprzednich numerów tego rejestru oraz numer i datę zawiadomienia Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów o zgodzie na dokonanie koncentracji, wydanej zgodnie z przepisami o ochronie konkurencji i konsumentów,
8) informacje o umowie (ewentualnie np. czas, na jaki spółkę utworzono),
9) oznaczenie wspólników spółki komandytowej, zgodnie z art. 35 ustawy, wraz z zaznaczeniem okoliczności dotyczących ograniczenia ich zdolności do czynności prawnych, o ile takie istnieją,
10) informacje o wspólnikach (dodatkowo w przypadku osób fizycznych - informacje o pozostawaniu w związku małżeńskim, zawarciu małżeńskiej umowy majątkowej, zniesieniu małżeńskiej wspólności majątkowej),
11) określenie, który ze wspólników jest komplementariuszem, a który komandytariuszem,
12) określenie wysokości sumy komandytowej,
13) określenie przedmiotu wkładu każdego komandytariusza z zaznaczeniem, w jakiej części został wniesiony, oraz zwroty wkładów, choćby częściowe.

Wśród danych wymienionych w przepisie, objętym obowiązkowym zgłoszeniem do KRS, nie wskazuje się zgłoszenia zmiany wysokości wkładu wspólnika będącego komplementariuszem. Jego rola w spółce komandytowej, zwłaszcza odpowiedzialność osobista całym majątkiem czyni zbędnym z punktu widzenia bezpieczeństwa wierzycieli wymienienie jego wkładu w Spółce. Tak więc jeśli zmiana umowy polega wyłącznie na wniesieniu wkładu przez komplementariusza nie wymaga ona wpisu do Krajowego Rejestru Sądowego.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika