Firma spółki komandytowej

Pytanie:

"Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, której firma brzmi \"XYZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością\" jest/stanie się komplementariuszem w spółce komandytowej. Czy wystarczy, gdy nazwa spółki komandytowej będzie brzmiała \"XYZ Spółka komandytowa\", czy konieczne jest umieszczenie pełnej nazwy, łącznie z oznaczeniem rodzaju spółki komplementariusza, czyli \"XYZ Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Spółka komandytowa\"?"

Odpowiedź prawnika: Firma spółki komandytowej

Kodeks spółek handlowych precyzyjnie reguluje kwestię tworzenia firmy (nazwy, oznaczenia) spółki komandytowej. Stosowna norma znajduje się w art. 104 ksh. Firma spółki komandytowej powinna zawierać nazwisko jednego lub kilku komplementariuszy oraz dodatkowe oznaczenie "spółka komandytowa", przy czym dopuszczalne jest używanie w obrocie skrótu "sp.k." Jeżeli jednak komplementariuszem - tak jak przewiduje pytanie - jest osoba prawna, firma spółki komandytowej powinna zawierać pełne brzmienie firmy (nazwy) tej osoby prawnej z dodatkowym oznaczeniem "spółka komandytowa". Nie wyklucza to zamieszczenia nazwiska komplementariusza, który jest osobą fizyczną. Warto również pamiętać, że w firmie spółki komandytowej nie może być zamieszczane nazwisko komandytariusza. W przypadku zamieszczenia nazwiska lub firmy (nazwy) komandytariusza w firmie spółki, komandytariusz ten odpowiada wobec osób trzecich tak jak komplementariusz.

Z powyższych uwag można przeto wysnuć regułę, że w przypadku posiadania statusu komplementariusza przez spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, forma spółki komandytowej winna zawierać pełne brzmienie tej spółki z dodatkowym oznaczeniem "spółka komandtowa". Warunek ten spełnia drugi z wariantów zapezentowanych w pytaniu.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika