Odpowiedzialność podatkowa komandytariusza

Pytanie:

"Czy komandytariusz spółki komandytowej odpowiada za zobowiązania podatkowe spółki? W szczególności chodzi mi o zobowiązania z tytułu podatku dochodowego."

Odpowiedź prawnika: Odpowiedzialność podatkowa komandytariusza

Zasady odpowiedzialności komandytariusza za zobowiązania spółki są niezmiernie skomplikowane, odpowiedzialność ta bowiem jest uzależniona od wielu elementów, wśród których istotna rola przypada sumie komandytowej. Stanowi ona cyfrowo określoną kwotę pieniężną, która wyznacza górną granicę odpowiedzialności osobistej komandytariusza wobec jej wierzycieli i tylko tego wspólnika dotyczy. Suma komandytowa stanowi górną granicę odpowiedzialności komandytariusza wobec wszystkich wierzycieli spółki, niezależnie od tytułu prawnego wierzytelności.

Zgodnie z art. 115 Ordynacji podakowej, wspólnik spółki komandytowej, nie będący komandytariuszem (czyli tzw. komplementariusz odpowiadający bez ograniczenia), odpowiada całym swoim majątkiem solidarnie ze spółką i z pozostałymi wspólnikami za zaległości podatkowe spółki lub wspólników, wynikające z działalności spółki. Odpowiedzialność wspólnika ma charakter posiłkowy, co wynika z faktu, że egzekucja należności związanej z decyzją o jego odpowiedzialności podatkowej może być wszczęta dopiero wówczas, gdy egzekucja z majątku spółki lub danego wspólnika będącego podatnikiem okazała się w całości lub w części bezskuteczna. Odpowiedzialność wspólnika ma także charakter osobisty i solidarny, obejmuje ona cały jego teraźniejszy i przyszły majątek osobisty. Ordynacja podatkowa, nie reguluje w ogóle kwestii odpowiedzialności komandytariusza, co wskazuje na wyłączenie go z odpowiedzialności za zaległości podatkowe wspólników spółki komandytowej, natomiast za zaległości samej spółki odpowiadałby on na zasadach określonych w kodeksie handlowym (art. 147 k.h.), tj. do wysokości sumy komandytowej.


Zespół prawników
e-prawnik.pl

Skomentuj artykuł - Twoje zdanie jest ważne

Czy uważasz, że artykuł zawiera wszystkie istotne informacje? Czy jest coś, co powinniśmy uzupełnić? A może masz własne doświadczenia związane z tematem artykułu?


Masz inne pytanie do prawnika?

 

Komentarze

    Nie dodano jeszcze żadnego komentarza. Bądź pierwszy!!

Potrzebujesz pomocy prawnej?

Zapytaj prawnika